Zmena šetriča obrazovky

V systéme Windows je k dispozícii viacero šetričov obrazovky. Môžete tiež vytvárať šetriče obrazovky zo súkromných obrázkov uložených v počítači alebo ich kúpiť od poskytovateľov softvéru.

Upozornenie

 • Šetrič obrazovky by ste mali prevziať len z dôveryhodného zdroja. Šetriče obrazovky môžu obsahovať škodlivý softvér alebo spyware. Ďalšie informácie nájdete v téme Rozpoznávanie nebezpečných typov súborov.

Zobraziť všetko

Inštalácia šetriča obrazovky

 • Informácie o inštalácii šetriča obrazovky nájdete v Pomocníkovi príslušného šetriča obrazovky. Nainštalované šetriče obrazovky sa dajú odinštalovať, nie je však možné odinštalovať šetriče obrazovky, ktoré sú súčasťou systému Windows.

Zmena šetriča obrazovky

 1. Otvorte dialógové okno Nastavenie šetriča obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Vzhľad a personalizácia, na položku Prispôsobenie a potom na položku Šetrič obrazovky.

 2. V rozbaľovacom zozname v položke Šetrič obrazovky kliknite na šetrič obrazovky, ktorý chcete použiť.

 3. Po kliknutí na tlačidlo Ukážka sa zobrazí vzhľad vybratého šetriča obrazovky.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Použitie obrázkov v podobe prezentácie

Z vybratých obrázkov alebo videosúborov tiež môžete vytvoriť vlastný šetrič obrazovky v podobe prezentácie.

 1. Otvorte dialógové okno Nastavenie šetriča obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Vzhľad a personalizácia, na položku Prispôsobenie a potom na položku Šetrič obrazovky.

 2. V rozbaľovacom zozname v položke Šetrič obrazovky kliknite na tlačidlo Fotografie.

 3. Po kliknutí na tlačidlo Nastavenie vyberte obrázky, ktoré chcete použiť v prezentácii, a ďalšie možnosti. Po vykonaní zmien kliknite na tlačidlo Uložiť.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Ak chcete šetrič obrazovky odstrániť, posuňte myš alebo stlačte ľubovoľný kláves.