Niektoré nastavenia je možné prispôsobiť tak, aby vám postup pri napaľovaní v prehrávači Windows Media Player viac vyhovoval.

 1. Kliknite na šípku pod kartou Napáliť a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti.

 2. Vykonajte niektoré z nasledovných zmien:

  • Rýchlosť napaľovania. Ak sa nevyskytnú problémy s napaľovaním, rýchlosť napaľovania zvyčajne nie je potrebné upravovať. Ak sa vyskytnú problémy, znížením rýchlosti napaľovania je možné ich odstrániť. Toto nastavenie platí pre všetky napaľovacie zariadenia, ktoré používate s počítačom.

  • Po napaľovaní automaticky vysunúť disk. Ak chcete, aby sa disky CD po skončení napaľovania automaticky vysúvali, začiarknite toto políčko.

  • Použiť vyrovnávanie hlasitosti na skladby na disku CD. Ak napaľujete skladby, ktoré boli pôvodne nahrávané s rôznymi úrovňami hlasitosti, a chcete znížiť rozdiely v hlasitosti jednotlivých skladieb na napaľovanom disku CD na minimum, začiarknite toto políčko. Toto nastavenie vám umožní vyhnúť sa upravovaniu hlasitosti pri prehrávaní disku CD.

  • Pridať zoznam napálených súborov na disku v tomto formáte. Pri napaľovaní údajového disku prehrávač vytvorí zoznam skladieb, ktorý obsahuje zoznam napaľovaných súborov, a potom tento zoznam skladieb uloží na disk. Ak zariadenie na prehrávanie podporuje zoznamy skladieb, položky sa budú prehrávať v poradí, v ktorom sú uvedené v zozname na napaľovanie. Na základe predvoleného nastavenia sa zoznam skladieb ukladá ako súbor s príponou .wpl. Ak chcete údajové disky prehrávať v zariadení, ktoré nepodporuje zoznamy skladieb s príponou .wpl, môžete použiť formát s príponou .m3u.

  • Na usporiadanie súborov v priečinkoch na disku použiť mediálne informácie. Túto možnosť vyberte, ak chcete súbory napálené na údajové disky CD alebo disky DVD usporiadať do nasledovných priečinkov: \Hudba\Interpret\Album, \TV, \Video a \Obrázky (priečinok bude obsahovať aj časť pôvodnej cesty súboru). Ak súborom chýbajú mediálne informácie o albume a interpretovi, súbory sa uložia do priečinkov s názvom Neznámy interpret\Neznámy album. Ak tomu chcete zabrániť, pred napaľovaním skontrolujte, či súbory obsahujú informácie o albume a interpretovi. Ak je to potrebné, môžete v súboroch pridať alebo upraviť mediálne informácie. Ak túto možnosť nevyberiete, všetky napálené súbory sa uložia do koreňového priečinka disku.

  • Napáliť na disk viac hudby konvertovaním na nižšiu bitovú frekvenciu. Ak potrebujete na údajový disk CD alebo DVD napáliť viac súborov, môžete ich pred napálením skonvertovať na menšiu veľkosť. Súbory vo formáte MP3 alebo WAV sa okrem konvertovania na menšiu veľkosť skonvertujú do formátu WMA. Súbory s nižšou bitovou frekvenciou ako tou, ktorú ste špecifikovali, sa pri napaľovaní nekonvertujú. Pri konvertovaní súborov sa zvýši čas potrebný na napaľovanie a kvalita zvuku sa môže znížiť.

Poznámka

 • Neoprávnené používanie a/alebo kopírovanie materiálov chránených zákonmi o autorských právach sa môže v USA alebo v ďalších krajinách alebo na iných územiach považovať za porušenie ochrany autorských práv. Medzi produkty chránené zákonmi o ochrane autorských práv patrí okrem iného softvér, dokumentácia, obrázky, texty skladieb, fotografie, obrázky ClipArt, animácie, filmy a videoklipy, ako aj zvuky a hudba (vrátane formátu MP3). Porušovaním zákonov USA a medzinárodných zákonov týkajúcich sa ochrany autorských práv sa môžete vystaviť prísnym postihom podľa platného občianskeho a trestného práva.