Skladby zo zvukových diskov CD môžete kopírovať a konvertovať (alebo kopírovať) do počítača pomocou prehrávača Windows Media Player. Zo skopírovaných a konvertovaných skladieb sa tak stanú súbory v počítači. K dispozícii je viacero nastavení, ktoré môžete prispôsobiť tak, aby ste si kopírovanie a konvertovanie uľahčili.

 1. Kliknite na šípku pod kartou Kopírovať a konvertovať a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti.

 2. Vykonajte niektoré z nasledovných zmien:

  • Umiestnenie. Ak chcete skopírované a skonvertované súbory uložiť do iného priečinka v počítači, kliknite na položku Zmeniť.

  • Názov súboru. Ak chcete pre skopírované a skonvertované súbory použiť inú konvenciu pomenúvania, kliknite na túto položku. Informácie o uplatňovaní zmien v konvencii pomenúvania alebo o zmene ukladacieho priečinka pre súbory, ktoré ste predtým skopírovali a skonvertovali, nájdete v téme Kopírovanie a konvertovanie hudby: najčastejšie otázky.

  • Formát. Vyberte formát pre súbory, ktoré sa vytvorili počas kopírovania a konvertovania. Predvolený formát je formát Windows Media Audio. Tento formát ponúka optimálnu vyváženosť medzi veľkosťou súboru a kvalitou zvuku a je podporovaný kompatibilnými zariadeniami. Zoznam kompatibilných zariadení sa nachádza na lokalite Windows 7 Compatibility Center. Ďalšie dostupné možnosti sú:

   • Formát Windows Media Audio Pro, ktorý je navrhnutý na použitie v prenosných zariadeniach s nízkou ukladacou kapacitou, ako sú napríklad v mobilné telefóny, kde zvýšená efektívnosť tohto formátu vylepšuje kvalitu zvuku pri nižších bitových rýchlostiach. Nezabúdajte, že niektoré zariadenia tento formát podporujú.

   • Formát Windows Media Audio (premenlivá bitová rýchlosť) dokáže zmenšiť veľkosť súboru, ale kopírovanie a konvertovanie môže trvať dlhšie.

   • Formát Windows Media Audio (bez straty) poskytuje najvyššiu kvalitu zvuku, ale zväčšuje veľkosť súboru.

   • Formáty MP3 a WAV (bez straty) poskytujú pridanú úroveň flexibility.

   Vybraté možnosti sa použijú aj pri skladbách, ktoré budete kopírovať a konvertovať v budúcnosti. Prehrávač nie je možné použiť na zmenu formátu už skopírovanej a skonvertovanej skladby. Ak neviete, ktorý formát vám najviac vyhovuje, môžete vyskúšať kopírovanie a konvertovanie do rôznych formátov a s rôznym nastavením kvality. Potom si skladby môžete vypočuť a na základe porovnávania rozhodnúť, ktorý formát použijete.

  • Zabezpečiť hudbu proti kopírovaniu. Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby boli skopírované a skonvertované súbory chránené právami na používanie médií. Ďalšie informácie o ochrane proti kopírovaniu sa nachádzajú v téme Kopírovanie a konvertovanie hudby: najčastejšie otázky.

  • Kopírovať a konvertovať disk CD po vložení. Ak vyberiete túto možnosť, môžete vybrať možnosť Iba ak je aktívna karta Kopírovať a konvertovať a kopírovanie a konvertovanie sa po vložení disku CD bude automaticky spúšťať iba v prípade, že prejdete na kartu Kopírovať a konvertovať, alebo môžete vybrať možnosť Vždy a kopírovanie a konvertovanie sa bude spúšťať hneď po vložení disku CD. Nezabúdajte, že keď je táto funkcia zapnutá, nezobrazí sa výzva na potvrdenie nastavenia kopírovania a konvertovania hudby, na kopírovanie a konvertovanie sa vyberú všetky skladby a proces sa spustí bez ohľadu na to, či počítač je pripojený na internet a môže načítať informácie o médiách. Ak sa počas kopírovania a konvertovania nepodarí nájsť žiadne informácie o médiách, prehrávač po dokončení kopírovania a konvertovania navrhne, aby ste informácie o médiách zadali manuálne.

   Toto nastavenie je k dispozícii aj po kliknutí na šípku pod kartou Kopírovať a konvertovať, ukázaní na položku Automaticky kopírovať a konvertovať disk CD po vložení a výbere príslušnej možnosti v ponuke.

  • Vysunúť disk CD po skončení kopírovania a konvertovania. Ak chcete kopírovať a konvertovať niekoľko diskov CD za sebou, je popri výbere možnosti Kopírovať a konvertovať disk CD po vložení vhodné začiarknuť aj toto políčko.

  • Kvalita zvuku. Počas kopírovania a konvertovania môžete upraviť kvalitu kompresie. Vyberte nastavenie kvality, ktoré najviac vyhovuje vašim požiadavkám na vyváženosť medzi kvalitou a veľkosťou súboru. Ak neviete, ktoré nastavenie máte použiť, skúste pri kopírovaní a konvertovaní použiť rôzne formáty a bitové rýchlosti a potom súbory prehrajte. Nezabúdajte, že ak ste vybrali formát bez straty, kvalitu nie je možné upraviť.

Poznámka

 • Neoprávnené používanie a/alebo kopírovanie materiálov chránených zákonmi o autorských právach sa môže v USA alebo v ďalších krajinách alebo na iných územiach považovať za porušenie ochrany autorských práv. Medzi produkty chránené zákonmi o ochrane autorských práv patrí okrem iného softvér, dokumentácia, obrázky, texty skladieb, fotografie, obrázky ClipArt, animácie, filmy a videoklipy, ako aj zvuky a hudba (vrátane formátu MP3). Porušovaním zákonov USA a medzinárodných zákonov týkajúcich sa ochrany autorských práv sa môžete vystaviť prísnym postihom podľa platného občianskeho a trestného práva.