Pomocou protokolu TCP/IP sa definuje jazyk na komunikáciu medzi počítačmi. Ak je v sieti podporovaný automatický protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), odporúčame vám na automatické priraďovanie adries IP k počítačom v sieti používať tento protokol. Ak používate protokol DHCP a presuniete svoj počítač na iné miesto, nie je potrebné zmeniť jeho nastavenia. Pri protokole DHCP sa nevyžaduje manuálna konfigurácia nastavení, ako napríklad nastavenie DNS (Domain Name System) alebo Windows WINS (Internet Name Service ).

 1. Otvorte okno Sieťové pripojenia kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Sieť a Internet, na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie a potom na položku Spravovať sieťové pripojenia.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pripojenie, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Vlastnosti. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Kliknite na kartu Sieť. V časti Toto pripojenie používa tieto položky kliknite na položku Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) alebo na položku Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 4. Ak chcete zadať nastavenie adresy IP protokolu IPv4, vykonajte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete získať nastavenia IP automaticky, kliknite na položku Získať adresu IP automaticky a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete zadať adresu IP, kliknite na položku Použiť túto adresu IP a potom do polí Adresa IP, Maska podsiete a Predvolená brána zadajte nastavenie adresy IP.

 5. Ak chcete zadať nastavenia adresy IP protokolu IPv6, vykonajte niektorú z nasledovných akcií:

  • Ak chcete získať nastavenie IP automaticky, kliknite na položku Získať adresu IPv6 automaticky a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete zadať adresu IP, kliknite na položku Použiť túto adresu IPv6 a potom do polí Adresa IPv6, Dĺžka predpony podsiete a Predvolená brána zadajte nastavenia adresy IP.

 6. Ak chcete zadať nastavenie adresy servera DNS, vykonajte niektorú z nasledovných akcií:

  • Ak chcete získať adresu servera DNS automaticky, kliknite na položku Získať adresu servera DNS automaticky a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete zadať adresu servera DNS, kliknite na položku Použiť tieto adresy servera DNS a potom do polí Preferovaný server DNS a Alternatívny server DNS zadajte adresu primárneho a sekundárneho servera DNS.

 7. Ak chcete zmeniť nastavenia DNS, WINS a IP, kliknite na tlačidlo Spresniť.