Zmena dátumu a času nasnímania obrázka

Digitálne fotoaparáty zaznamenávajú dátum a čas nasnímania obrázka. Keď premiestňujete obrázky z fotoaparátu do počítača, zaznamená sa dátum a čas v počítači ako časť informácií, ktoré sa uložia s každým obrázkom. Tieto informácie však nemusia byť vždy správne. Ak napríklad nasnímate obrázky v rozličných časových pásmach, čas zaznamenaný pre tieto obrázky nemusí súhlasiť so skutočným časom. Rovnako aj čas nastavený vo fotoaparáte nemusí byť správny. Podobne aj pri skenovaní obrázkov nemusí byť čas skenovania zhodný s časom nasnímania obrázkov. Všetky tieto nezrovnalosti sa dajú upraviť.

Zobraziť všetko

Zmena dátumu alebo času

 1. Spustite program Windows Fotogaléria kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Fotogaléria.

 2. Ak sa nezobrazí informačné okno na bočnej strane okna, zobrazte ho kliknutím na tlačidlo Informácie na paneli nástrojov.

 3. Kliknite na obrázok, ktorý chcete zmeniť.

  Ak chcete vybrať viac obrázkov, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na každý obrázok, ktorý chcete zmeniť.

 4. Kliknite na dátum v hornej časti informačného okna.

 5. Kliknite na šípku vedľa dátumu a kliknite na kalendár a nastavte správny dátum.

 6. Kliknite na čas v hornej časti informačného okna.

 7. Nastavte správny čas.

Nastavenie času v obrázkoch, ktoré boli nasnímané v rôznych časových pásmach

 1. Spustite program Windows Fotogaléria kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Fotogaléria.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na obrázok, ktorý chcete zmeniť, a kliknite na položku Zmeniť čas zosnímania.

  Ak chcete vybrať viac obrázkov, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na každý obrázok, ktorý chcete zmeniť. Ak ste skončili, kliknite pravým tlačidlom na jeden obrázok.

 3. Do poľa Zmeniť o zadajte počet hodín, ktoré chcete zmeniť, alebo počet hodín vyberte kliknutím na šípku nahor alebo šípku nadol. Ak chcete posunúť čas dozadu, zadajte pred číslom znamienko mínus (-).