Zmena predvoleného e‑mailového programu

Webové prehľadávače a ďalšie programy podporujúce odosielanie e‑mailov používajú program Windows Mail ako predvolený e‑mailový program, je však možné vybrať aj iný e‑mailový program ako predvolený. Predvolený e‑mailový program môžete kedykoľvek zmeniť späť na program Windows Mail.

  1. Otvorte dialógové okno Predvolené programy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a na položku Predvolené programy.

  2. Kliknite na položku Nastaviť predvolené programy.

  3. V položke Programy vyberte e‑mailový program, ktorý chcete používať, a kliknite na príkaz Nastaviť tento program ako predvolený.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

  • Niektoré e‑mailové programy zobrazia pri prvom spustení správu s otázkou, či chcete príslušný program použiť ako predvolený. V prípade súhlasu sa vybratý program stane predvoleným e‑mailovým programom dokonca aj vtedy, ak ste predtým vybrali v položke Nastaviť predvolené programy iný program.