Po nainštalovaní nového prehrávača hudby alebo videa sa môže stať, že hudobný súbor alebo videosúbor sa otvoria v novom programe a nie v tom, ktorý bol nastavený ako obľúbený. V systéme Windows môžete upraviť nastavenie tak, aby sa hudobné súbory a videosúbory otvárali v obľúbenom prehrávači.

  1. Otvorte priečinok so súbormi, ktoré chcete zmeniť.

  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor, ktorý chcete zmeniť, a potom na položku Otvoriť v programe.

  3. Kliknite na program, ktorým chcete automaticky otvárať tento súbor.

  4. Začiarknite políčko Na otvorenie týchto súborov vždy použiť vybratý program a kliknite na tlačidlo OK.

Poznámky

  • Najbežnejšie typy hudobných súborov: WMA, MP3, OGG, M3U a WPL.

  • Najbežnejšie typy videosúborov: MPG, AVI, WMV a QT.