Zmena jazyka zobrazenia

Jazyk zobrazenia je jazyk, ktorý systém Windows používa v sprievodcoch, dialógových oknách, ponukách, témach Pomocníka a podpory a ďalších položkách v používateľskom rozhraní. Niektoré jazyky zobrazenia sú nainštalované ako predvolené a iné vyžadujú inštaláciu ďalších jazykových súborov. Zmenený jazyk zobrazenia sa zmení pre aktuálne používateľské konto, nie však na úvodnej obrazovke. Ak chcete nastaviť jazyk pre viacerých používateľov alebo úvodnú obrazovku, prečítajte si tému Použitie miestneho a jazykového nastavenia pre vyhradené kontá.

  1. Otvorte okno Miestne a jazykové nastavenie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Hodiny, jazyk a územie a potom na položku Miestne a jazykové nastavenie.

  2. Kliknite na kartu Klávesnice a jazyky.

  3. V časti Jazyk zobrazenia vyberte v zozname jazyk a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

  • Ak sa nezobrazí zoznam jazykov zobrazenia, musíte najskôr nainštalovať ďalšie jazykové súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti Inštalácia jazyka zobrazenia.

Po zmene jazyka zobrazenia sa text v ponukách a dialógových oknách nemusí pri niektorých programoch zobraziť v požadovanom jazyku. Je to spôsobené tým, že daný program možno nepodporuje kódovanie Unicode. Ďalšie informácie o zmene textu v ponukách a dialógových oknách pre programy, ktoré nepodporujú kódovanie Unicode, nájdete v časti Zmena miestneho nastavenia.