Zmena typov súborov prehrávaných v prehrávači Windows Media Player

Prehrávač Windows Media Player je možné nastaviť ako predvolený program pre súbory špecifického typu (formátu) alebo pre všetky mediálne súbory. Súčasne môžete využiť automatické prehrávanie a nastaviť prehrávač ako predvolený program, ktorý sa má spustiť pri vložení diskov CD alebo DVD do počítača. Informácie o nastavení prehrávača ako predvoleného programu pre určitý typ súborov nájdete v téme Zmena predvoleného prehrávača hudby a videa. Informácie o nastavení prehrávača ako predvoleného programu pre všetky mediálne súbory a automatickom prehrávaní nájdete v téme Zmena programov, ktoré systém Windows používa ako predvolené.

Ak chcete zmeniť typy súborov, pre ktoré je prehrávač nastavený ako predvolený program, musíte byť prihlásení ako správca alebo člen skupiny Administrators.

Poznámky

  • Prehrávač nemusí prehrať súbor, aj keď ide o typ súboru, ktorý je vybratý pre predvolené prehrávanie. Môže sa to stať v prípade súborov vytvorených pomocou kodeku, ktorý nie je nainštalovaný v počítači. Informácie o kodekoch spolu s informáciami o ich prevzatí nájdete v časti Kodeky: najčastejšie otázky.

  • Prehrávač dokáže prehrať aj ďalšie typy súborov, pre tieto súbory však nie je možné ho nastaviť ako predvolený prehrávač. Ďalšie informácie o všetkých typoch súborov podporovaných prehrávačom nájdete v článku Formáty multimediálnych súborov v prehrávači Windows Media Player.