Zmena funkcie tlačidla napájania na prenosnom počítači

Prenosný počítač sa stlačením tlačidla napájania predvolene prepne do režimu spánku. Môžete nastaviť, aby sa prenosný počítač po stlačení tlačidla napájania vypol, prepol do režimu dlhodobého spánku alebo neurobil nič. Rovnaké nastavenie môžete použiť pre všetky plány napájania, prípadne pre jednotlivé plány môžete použiť rôzne nastavenia.

Zobraziť všetko

Použitie rovnakého nastavenia pre všetky plány napájania

  1. Otvorte dialógové okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Možnosti napájania.

  2. Na stránke Vybrať plán napájania kliknite na položku Vybrať akciu pre tlačidlo napájania.

  3. Na stránke Definovať tlačidlá napájania a zapnúť ochranu heslom vedľa položky Po stlačení tlačidla napájania vyberte akciu, ktorú má prenosný počítač vykonať po stlačení tlačidla napájania, keď je počítač napájaný z batérie a keď je pripojený do siete.

  4. Kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Použitie nastavenia pre konkrétny plán napájania

  1. Otvorte dialógové okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Možnosti napájania.

  2. Na stránke Vybrať plán napájania kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu pre plán, ktorý chcete zmeniť.

  3. Na stránke Zmeniť nastavenia pre plán kliknite na položku Zmeniť rozšírené nastavenia napájania.

  4. Na karte Rozšírené nastavenie rozbaľte položku Tlačidlá napájania a kryt, rozbaľte položku Akcia tlačidla napájania a potom vyberte akciu, ktorú má prenosný počítač vykonať po stlačení tlačidla napájania, keď je napájaný z batérie a keď je pripojený do siete.

  5. Kliknite na tlačidlo OK.