Zmena hlasu programu Moderátor

Môžete nastaviť rýchlosť, hlasitosť a výšku hlasu používaného v programe Moderátor.

  1. Otvorte dialógové okno Moderátor kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, na položku Príslušenstvo, na položku Zjednodušený prístup a na položku Moderátor.

  2. Kliknite na tlačidlo Nastavenie hlasu a vykonajte niektorú z nasledujúcich úprav:

    • Ak chcete vybrať iný hlas, kliknite na požadovaný hlas v okne Vybrať hlas.

    • Ak chcete používaný hlas zrýchliť, vyberte číslo v zozname Nastaviť rýchlosť. Čím je číslo vyššie, tým bude hlas rýchlejší.

    • Ak chcete zvýšiť hlasitosť, vyberte číslo v zozname Nastaviť hlasitosť. Čím je číslo vyššie, tým bude hlasitosť vyššia.

    • Ak chcete dosiahnuť vyšší hlas, vyberte číslo v zozname Nastaviť výšky. Čím je číslo vyššie, tým bude vyšší aj hlas. Niektorým ľuďom sa ľahšie počúva vysoký hlas.

Program Moderátor nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch, takže ak vyššie uvedené kroky nie sú funkčné, program Moderátor nie je pre váš jazyk k dispozícii.