Nastavenie Koša môžete zmeniť podľa svojich potrieb. Ak napríklad Kôš vyprázdňujete málokedy, pretože chcete predísť vymazaniu súborov, ktoré by ste ešte niekedy mohli chcieť obnoviť, zvýšte maximálnu ukladaciu veľkosť Koša. Taktiež môžete vypnúť dialógové okno s potvrdením odstránenia, ktoré sa zobrazí vždy pri odosielaní súboru do Koša, alebo môžete vybrať okamžité odstránenie súboru namiesto jeho presunutia do Koša.

  1. Na pracovnej ploche kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Kôš, a potom na položku Vlastnosti.

  2. Kliknite na kartu Všeobecné a potom vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

    • Ak chcete nastaviť maximálnu ukladaciu veľkosť Koša, do poľa Maximálna veľkosť vložte číslo, ktoré určuje maximálnu veľkosť (v megabajtoch) pre Kôš, vybratý v časti Umiestnenie Koša.

    • Ak chcete vypnúť dialógové okno s potvrdením odstránenia, zrušte začiarknutie políčka Zobrazovať dialógové okno potvrdenia odstránenia.

    • Ak chcete okamžite trvalo odstrániť súbory z počítača pri ich odstránení, kliknite na políčko Súbory nepremiestňovať do koša a hneď ich odstraňovať. Ak vyberiete túto možnosť, súbory budú trvalo odstraňovať pri ich odstránení.