Ak dostanete upozornenie, že virtuálna pamäť má nedostatočnú kapacitu, budete potrebovať zväčšiť minimálnu veľkosť stránkovacieho súboru. Systém Windows nastaví východiskovú minimálnu veľkosť stránkovacieho súbor na rozsah pamäte s náhodným prístupom (RAM) nainštalovanej v počítači, plus 300 megabajtov (MB). Východisková maximálna veľkosť stránkovacieho súboru je nastavená na trojnásobok veľkosti pamäte RAM, ktorá je nainštalovaná v počítači. V prípade, že sa zobrazia upozornenia k týmto odporúčaným úrovniam, zvýšte minimálnu a maximálnu veľkosť stránkovacieho súboru.

  1. Otvorte dialógové okno Systém kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Systém.

  2. Kliknite na položku Rozšírené systémové nastavenia v ľavej table. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. Na karte Spresnenie v skupinovom rámčeku Výkon kliknite na tlačidlo Nastavenie.

  4. Na karte Spresnenie v skupinovom rámčeku Virtuálna pamäť kliknite na položku Zmeniť.

  5. Zrušte začiarknutie políčka Automaticky riadiť veľkosť stránkovacieho súboru pre všetky jednotky.

  6. V poli Jednotka [označenie zväzku] kliknite na jednotku obsahujúcu stránkovací súbor, ktorý chcete zmeniť.

  7. Kliknite na položku Vlastná veľkosť, do poľa Počiatočná veľkosť (v MB) alebo Maximálna veľkosť (MB) zadajte novú veľkosť v megabajtoch, kliknite na tlačidlo Nastaviť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zvýšenie veľkosti obvykle nevyžaduje reštartovanie počítača. Ak však veľkosť stránkovacieho súboru znížite, bude potrebné reštartovať počítač, aby sa tieto zmeny uplatnili. Spoločnosť Microsoft odporúča nevypínať a neodstraňovať stránkovací súbor.