Zmena vzhľadu programu Windows Mail

Na uľahčenie vyhľadávania určitých typov správ možno zmeniť spôsob, akým program Windows Mail zobrazuje správy. Program Windows Mail obsahuje viacero vstavaných možností zobrazenia a umožňuje vytvárať aj vlastné zobrazenia.

Zobraziť všetko

Ako sa dá zmeniť zobrazenie správ, ktoré sa použije v zozname správ?

Program Windows Mail obsahuje viacero vstavaných zobrazení, pomocou ktorých možno zmeniť, ktoré správy sa zobrazia.

 1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

 2. Kliknite na ponuku Zobraziť, ukážte na položku Aktuálne zobrazenie a kliknutím na jednu z nasledujúcich možností nastavte, ktoré správy sa majú zobraziť:

  • Zobraziť všetky správy

   V tomto zobrazení sa v aktuálnom priečinku zobrazia všetky správy vrátane nových, starých, prečítaných aj neprečítaných správ.

  • Skryť prečítané správy

   V tomto zobrazení sa skryjú všetky prečítané správy.

  • Skryť prečítané a ignorované správy

   V tomto zobrazení sa skryjú prečítané správy alebo správy, pri ktorých bol použitý príkaz Ignorovať konverzáciu.

  • Zobraziť prevzaté správy

   V tomto zobrazení — ktoré sa vzťahuje len na priečinky protokolu IMAP a priečinky diskusných skupín — sa zobrazujú správy, ktorých obsah bol prevzatý do počítača.

  • Zoskupiť správy podľa konverzácie

   V tomto zobrazení sa zobrazia správy zoskupené podľa predmetu správy. Tento príkaz je možné použiť spolu s ostatnými príkazmi na nastavenie zobrazenia, takže je napríklad možné zoskupiť správy podľa konverzácie a skryť prečítané správy.

  Existuje aj niekoľko príkazov na nastavenie zobrazenia, ktoré sa zobrazia v ponuke pri čítaní diskusných skupín:

  • Skryť zodpovedané správy

   V tomto zobrazení sa skryjú všetky správy v diskusnej skupine, na ktoré už existujú odpovede.

  • Zobraziť len užitočné postupnosti správ

   V tomto zobrazení sa zobrazia len diskusie, ktoré iní čitatelia ohodnotili ako užitočné.

  • Zobraziť odpovede na moje správy

   V tomto zobrazení sa zobrazia len správy, ktoré sú odpoveďami na vašu správu diskusnej skupiny.

Je možné vytvoriť vlastné zobrazenia, v ktorých sa zobrazujú len určité správy?

Áno. Pomocou vlastných zobrazení je sa dá flexibilne nastaviť, ktoré správy sa majú zobrazovať. Môžete napríklad zvoliť, aby sa zobrazovali len neprečítané správy od určitého odosielateľa alebo správy, ktoré obsahujú určité slovo.

 1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

 2. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Aktuálne zobrazenie a potom kliknite na položku Definovať zobrazenia.

 3. Kliknite na tlačidlo Nové.

 4. Vyberte podmienky pre vytvárané zobrazenie. Pri pridávaní podmienok sa v okne Popis zobrazenia zobrazuje aktuálny zoznam podmienok nového zobrazenia.

 5. Kliknutím na podčiarknuté slovo alebo výraz v okne Popis zobrazenia vyberiete určitú možnosť alebo zadáte hodnotu. Ak ste začiarkli napríklad políčko pre podmienku Ak riadok Od obsahuje ľudí, kliknutím na výraz obsahuje ľudí v zozname určíte, ktorí ľudia majú byť súčasťou tohto zobrazenia.

 6. Kliknutím na položku Zobraziť alebo skryť v okne Popis zobrazenia vyberte, či sa správy, ktoré vyhovujú podmienkam zobrazenia, majú zobraziť alebo skryť.

 7. Zadajte názov zobrazenia a kliknite na tlačidlo OK.

Je možné zoskupiť súvisiace správy?

Áno. Zoskupenie súvisiacich správ môže pomôcť pri sledovaní odpovedí na určitú správu v konverzáciách v e‑mailoch a diskusných skupinách. Môžete sa rozhodnúť, či chcete zobraziť iba pôvodnú správu alebo túto správu aj so všetkými odpoveďami.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Aktuálne zobrazenie a potom kliknite na položku Zoskupiť správy podľa konverzácie.

 2. Ak chcete zobraziť rozbalené konverzácie pre všetky správy, kliknite na ponuku Nástroje a potom na položku Možnosti, kliknite na kartu Čítanie a začiarknite políčko Automaticky rozbaliť zoskupené správy.

Poznámka

 • Ak chcete zobraziť pôvodnú správu so všetkými odpoveďami, dvakrát kliknite na znamienko plus (+) vľavo od pôvodnej správy. Ak chcete zobraziť len pôvodnú správu, dvakrát kliknite na znamienko mínus (-) vedľa tejto správy.

Je možné zmeniť informácie zobrazené v zozname správ?

Áno. Stĺpce s informáciami, ktoré vás nezaujímajú, je možné zo zoznamu správ odstrániť, a takisto je možné zobraziť ďalšie informácie. Môžete odstrániť napríklad stĺpec, ktorý zobrazuje prioritu správy, a pridať stĺpec, ktorý zobrazuje veľkosť správy.

 1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

 2. Kliknite na ponuku Zobraziť a potom na položku Stĺpce.

 3. Ak chcete pridať stĺpec, začiarknite políčko vedľa jeho názvu.

 4. Ak chcete odstrániť stĺpec, zrušte začiarknutie políčka vedľa jeho názvu.

 5. Ak chcete zmeniť poradie zobrazovania stĺpcov, kliknite na názov stĺpca a potom na tlačidlo Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.