Zmena akcie pri zavretí krytu prenosného počítača

Pri zavretí krytu prenosného počítača sa systém Windows môže vypnúť, nevykonať nič alebo sa prepnúť do stavu nízkej spotreby energie, napríklad do režimu spánku alebo dlhodobého spánku. Rovnaké nastavenie môžete použiť pre všetky plány napájania, prípadne pre jednotlivé plány môžete použiť rôzne nastavenia.

Použitie rovnakého nastavenia pre všetky plány napájania

 1. Otvorte dialógové okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Možnosti napájania.

 2. Na stránke Vybrať plán napájania kliknite na položku Vybrať akciu pre zavretie krytu.

 3. Na stránke Definovať tlačidlá napájania a zapnúť ochranu heslom, vedľa položky Po zavretí krytu vyberte akciu, ktorú má vykonať prenosný počítač, keď je napájaný z batérie, aj vtedy, keď je pripojený do siete.

  Tip.

  • Ak chcete šetriť energiu batérie a kedykoľvek počítač rýchlo prebudiť, vyberte položku Spánok. Pri prebudení prenosného počítača systém Windows obnoví pracovnú reláciu za niekoľko sekúnd.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Použitie nastavenia pre konkrétny plán napájania

 1. Otvorte dialógové okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Možnosti napájania.

 2. Na stránke Vybrať plán napájania kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu pre plán, ktorý chcete zmeniť.

 3. Na stránke Zmeniť nastavenia pre plán kliknite na položku Zmeniť rozšírené nastavenia napájania.

 4. Na karte Rozšírené nastavenia rozbaľte položku Tlačidlá napájania a kryt počítača, rozbaľte položku Akcia pri zavretí krytu a potom vyberte akciu, ktorú má prenosný počítač vykonať pri zavretí krytu, keď je počítač napájaný z batérie, aj vtedy, keď je pripojený do siete.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.