Predvolený program je taký program, ktorý systém Windows použije na otvorenie konkrétneho typu súboru, napríklad hudobného súboru, obrázka alebo webovej lokality. Ak je napríklad v počítači nainštalovaných viac webových prehľadávačov, môžete vybrať jeden z nich ako predvolený.

Otvorte dialógové okno Predvolené programy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a na položku Predvolené programy.

V okne Predvolené programy môžete vybrať tieto možnosti:

 • Nastavte predvolené programy. Pomocou tejto možnosti môžete určiť tie programy, ktoré bude systém Windows používať ako predvolené. Túto možnosť použite, ak chcete pomocou prehrávača médií otvárať všetky mediálne súbory.

  Obrázok nastavovania predvoleného programu
  Môžete vybrať programy, ktoré systém Windows používa ako predvolené.

  Ak sa program nezobrazuje v zozname programov

  Ak sa program nezobrazuje v zozname, na paneli Nastaviť priradenia môžete nastaviť program ako predvolený.

  1. Otvorte dialógové okno Predvolené programy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a na položku Predvolené programy.

  2. Kliknite na položku Priradiť typ súboru alebo protokol k programu.

  3. Kliknite na typ súboru alebo protokol, ktorý chcete pre program nastaviť ako predvolený.

  4. Kliknite na príkaz Zmeniť program.

  5. Kliknite na program, ktorý chcete používať ako predvolený pre vybratý typ súboru, alebo kliknite na šípku vedľa položky Iné programy, čím sa zobrazia ďalšie programy. (Ak sa program nenachádza v zozname, kliknutím na položku Prehľadávať vyhľadajte program, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na možnosť Otvoriť. Ak nie sú nainštalované iné programy na otváranie typu súboru alebo protokolu, možnosti sú obmedzené.)

   Obrázok zoznamu ďalších dostupných programov
   Ak sa nezobrazuje program, ktorý chcete použiť ako predvolený, kliknite na šípku vedľa položky Iné programy a zobrazí sa zoznam programov, ktoré sú v počítači dostupné.
  6. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka

  • Nedá sa zmeniť priradenie typu súboru alebo protokolu a je potrebné ponechať typ súboru alebo protokol nepriradený. Musíte vybrať nový program.

  Možnosti, ktoré nastavíte na tomto mieste, platia len pre vaše používateľské konto. Vaše nastavenia neovplyvnia ostatné používateľské kontá v počítači.

 • Priraďte program typu súboru alebo protokolu. Pomocou tejto možnosti môžete presnejšie upraviť nastavenie programov, ktoré sa použijú ako predvolené pre typ súboru alebo protokolu. Môžete napríklad všetky obrazové súbory s príponou .jpg otvárať pomocou určitého programu a obrazové súbory s príponou .bmp pomocou iného programu.

 • Zmeňte nastavenia automatického prehrávania. Takisto môžete zmeniť výber programov, ktoré sa použijú na spustenie rôznych typov médií, napríklad hudobných diskov CD alebo diskov DVD s fotografiami. Ďalšie informácie nájdete v téme Automatické prehrávanie: najčastejšie otázky.

 • Nastavte predvolené programy pre tento počítač. Nástroj Nastavenie prístupu k programom a predvolených nastavení počítača (dostupný v systéme Windows Vista) je nástroj, pomocou ktorého možno pre každého, kto používa tento počítač, nastaviť predvolené programy pre rôzne činnosti, ako je prehľadávanie webu a odosielanie e‑mailov. Ďalšie informácie nájdete v Windows Pomocníkovi online po vyhľadaní spojenia „Nastavenie prístupu k programom a predvolených nastavení počítača“.