Heslo systému Windows je heslo, ktoré používate na prihlásenie do počítača. Pravidelnými zmenami hesla systému Windows a používaním zložitého hesla môžete prispieť k zvýšeniu zabezpečenia svojho počítača.

  1. Stlačte klávesy CTRL+ALT+DELETE a potom kliknite na položku Zmeniť heslo.

  2. Zadajte staré heslo, zadajte nové heslo, opätovným zadaním nového hesla potvrďte nové heslo a potom stlačte kláves ENTER.