Zmena nastavení vzdialenej pracovnej plochy

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa nastavení vzdialenej pracovnej plochy.

Zobraziť všetko

Môžu sa počas pripojenia k vzdialenému počítaču používať zariadenia a prostriedky, ktoré sa nachádzajú v počítači alebo sú jeho súčasťou, ako napríklad tlačiareň, pevný disk alebo Schránka?

Áno, môžu. Nazýva sa to presmerovanie zariadenia alebo prostriedku (napríklad tlačiarne alebo jednotky). Postup presmerovania je nasledovný:

 1. Otvorte okno Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo a potom na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti a potom kliknite na kartu Lokálne prostriedky.

 3. V časti Lokálne zariadenia a prostriedky vyberte zariadenia a prostriedky, ktoré chcete presmerovať. Ak chcete zobraziť ďalšie zariadenia, kliknite na tlačidlo Ďalšie.

Poznámky

 • Ak sa pripájate k počítaču so systémom Windows XP alebo Windows Server 2003 a chcete kopírovať a prilepovať súbory, nasledujúcim postupom môžete v tomto počítači presmerovať jednotku, ktorá obsahuje váš dočasný priečinok. Vo väčšine prípadoch je to jednotka C.

 • Z dôvodu obmedzení zabezpečenia nie je možné kopírovať súbor zo vzdialeného počítača do koreňového priečinka jednotky v tomto počítači, kým nie ste prihlásení pomocou konta správcu predvoleného počítača.

Čo je nové pri presmerovaní v tejto verzii systému Windows?

V tejto verzii systému Windows bolo presmerovanie rozšírené a rozpracované. Teraz je možné presmerovať prehrávače médií na základe protokolu MTP (Media Transfer Protocol) a digitálne fotoaparáty na základe protokolu PTP (Picture Transfer Protocol).

Presmerovanie zariadení Plug and Play

 1. Otvorte okno Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo a potom na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti, potom na kartu Lokálne prostriedky a potom kliknite na tlačidlo Ďalšie.

 3. V časti Lokálne zariadenia a prostriedky kliknite na znamienko plus (+) vedľa položky Podporované zariadenia Plug and Play.

  V zozname sa zobrazia zariadenia Plug and Play, ktoré podporujú presmerovanie a sú momentálne zapojené. Ak sa v zozname nenachádza zariadenie, ktoré ste zapojili, nie je to momentálne podporované zariadenie na presmerovanie.

 4. Začiarknite políčko vedľa každého zariadenia, ktoré chcete presmerovať.

Poznámky

 • Z presmerovaných prehrávačov médií nie je možné prenášať obsah chránený systémom spravovania digitálnych práv (DRM).

 • Pri pripájaní k vzdialenému počítaču vybavenému systémom Windows Vista je možnosť presmerovania zariadení Plug and Play k dispozícii len v systéme Windows Vista Enterprise a Windows Vista Ultimate.

 • Presmerovanie zariadení Plug and Play nie je podporované cez kaskádové pripojenia vzdialenej pracovnej plochy. (Ak ste vzdialene pripojení k jednému počítaču a v rámci tej istej relácie sa pripojíte k druhému počítaču, druhé pripojenie sa zaradí do kaskády.) Napríklad zariadenie Plug and Play pripojené k lokálnemu počítaču možno presmerovať a používať, keď sa pripojíte k vzdialenému počítaču. Ak sa však k druhému vzdialenému počítaču pripojíte z prvého, nemôžete presmerovať a používať zariadenie Plug and Play na druhom počítači.

Pomocou krokov uvedených vyššie je tiež možné automaticky presmerovať jednotky alebo zariadenia, ktoré zapojíte alebo pripojíte v budúcnosti.

Presmerovanie jednotiek alebo zariadení, ktoré ešte nie sú pripojené alebo zapojené.

 1. Otvorte okno Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo a potom na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti, potom na kartu Lokálne prostriedky a potom kliknite na tlačidlo Ďalšie.

 3. V časti Lokálne zariadenia a prostriedky kliknite na znamienko plus vedľa položky Jednotky a potom kliknite na položku Zariadenia, ku ktorým sa pripojím neskôr.
  – alebo –
  Kliknite na znamienko plus (+) vedľa položky Podporované zariadenia Plug and Play a potom kliknite na položku Zariadenia, ktoré zapojím neskôr.

V systéme Windows Vista Enterprise a Windows Vista Ultimate môžete tiež presmerovať zariadenia Microsoft Point of Service for .NET (POS for .NET). Ak chcete zapnúť presmerovanie pre tieto zariadenia, musíte upraviť súbor protokolu vzdialenej pracovnej plochy (.rdp), keďže tieto zariadenia nie sú uvedené v zozname Lokálne zariadenia a prostriedky.

Úprava súboru .rdp

Predvolený súbor .rdp sa nachádza v priečinku Dokumenty ako skrytý súbor. Postup, ako ho zmeniť na viditeľný, nájdete v časti Zobrazenie skrytých súborov.

 1. Otvorte súbor .rdp v textovom editore, napríklad v programe Poznámkový blok.

 2. Pridajte alebo zmeňte nasledujúci riadok:

  redirectposdevices:i:hodnota
  • Ak sa hodnota = 0, presmerovanie zariadenia Microsoft Point of Service for .NET (POS for .NET) je vypnuté.

  • Ak sa hodnota = 1, presmerovanie zariadenia Microsoft Point of Service for .NET (POS for .NET) je zapnuté.

Poznámka

 • Otvorte program Poznámkový blok kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Programy, na položku Príslušenstvo a na položku Poznámkový blok.

Ďalšie informácie o úprave súborov .rdp nájdete v časti Nastavenia protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) v systéme Windows Server 2003 a Windows XP na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Ako sa dá počúvať hudba alebo iné zvuky zo vzdialeného počítača?

Vzdialená pracovná plocha je nastavená na prenos zvukov zo vzdialeného počítača do počítača, ktorý používate ako predvolený. Ak nepočujete zvuky zo vzdialeného počítača, obnovte predvolené nastavenia podľa týchto krokov:

 1. Otvorte okno Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo a potom na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti a potom kliknite na kartu Lokálne prostriedky.

 3. V časti Zvuk vzdialeného počítača kliknite na položku Preniesť na tento počítač.

Ako sa dá zlepšiť výkon vzdialenej pracovnej plochy pri pomalom pripojení?

Možno bude potrebné zmeniť nastavenia rýchlosti pripojenia alebo použiť vo vzdialenom počítači menej vizuálnych efektov.

 1. Otvorte okno Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo a potom na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti a potom na kartu Výkon.

 3. Podľa potreby vyberte vhodnú rýchlosť pripojenia.

 4. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok pre vizuálne efekty, ktoré chcete používať alebo zobraziť. Vo všeobecnosti platí, čím menej efektov vyberiete, tým bude pripojenie rýchlejšie. Výberom možnosti Ukladať bitové mapy do vyrovnávacej pamäte sa však rýchlosť pripojenia zvýši.

Dajú sa nastavenia vzdialenej pracovnej plochy uložiť a použiť opäť v budúcnosti?

Áno. Postupujte nasledovne:

 1. Otvorte okno Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo a potom na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti, vyberte nastavenia, ktoré chcete uložiť, a potom na karte Všeobecné kliknite na možnosť Uložiť alebo Uložiť ako.

Ak chcete otvoriť súbor s nastaveniami, kliknite na kartu Všeobecné, potom na tlačidlo Otvoriť a potom vyberte súbor.

Ako sa odpojiť z relácie vzdialenej pracovnej plochy?

Odpojenie bez ukončenia relácie vzdialenej pracovnej plochy

 • Kliknutím na tlačidlo ZavrieťObrázok tlačidla Zavrieť na paneli pripojení (vodorovný panel v hornej časti obrazovky) sa môžete dočasne odpojiť od relácie. Programy zostanú spustené, takže pri ďalšom pripojení môžete pokračovať tam, kde ste prestali.

Ukončenie a odpojenie relácie vzdialenej pracovnej plochy

 • V okne Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy kliknite na tlačidlo SpustiťObrázok tlačidla Štart, kliknite na šípku vedľa tlačidla ZamknúťObrázok tlačidla napájania a tlačidla uzamknutia v ponuke Štart a potom kliknite na položku Odhlásiť.

Ako sa opäť pripojiť po dočasnom odpojení z relácie vzdialenej pracovnej plochy?

Pripojte sa k vzdialenému počítaču ako zvyčajne. Pri nasledujúcom pripojení k tomu istému vzdialenému počítaču sa program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy automaticky opäť pripojí k relácii, ktorá prebiehala (ak je vzdialený počítač nastavený na povolenie opätovného pripojenia odpojenej relácie).

Je možné používať klávesové skratky v programe Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy?

Áno. Existujú dva spôsoby: Môžete nastaviť vzdialený počítač na rozpoznanie klávesových skratiek systému Windows, ktoré zadáte (napríklad ALT+TAB) alebo môžete používať klávesové skratky terminálového servera.

Ak chcete používať klávesové skratky systému Windows, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte okno Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo a potom na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti a potom kliknite na kartu Lokálne prostriedky.

 3. V časti Klávesnica vyberte položku Na vzdialenom počítači. Vzdialený počítač bude rozpoznávať klávesové skratky systému Windows, ktoré zadáte. (Ak používate program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy v režime celej obrazovky, rovnaké výsledky dosiahnete aj výberom možnosti Iba v režime celej obrazovky. Toto je predvolené nastavenie.)

Ak chcete používať skratky terminálového servera, pozrite nasledujúcu tabuľku:

Skratka
Popis

ALT+PAGE UP

Prepína medzi programami zľava doprava.

ALT+PAGE DOWN

Prepína medzi programami sprava doľava.

ALT+INSERT

Prechádza programy v poradí, v akom boli spustené.

ALT+HOME

Zobrazí ponuku Štart.

CTRL+ALT+BREAK

Prepína medzi oknom a celou obrazovkou.

CTRL+ALT+END

Zobrazí dialógové okno Zabezpečenie systému Windows.

ALT+DELETE

Zobrazí ponuku systému Windows.

CTRL+ALT+ZNAMIENKO MÍNUS (-) na numerickej klávesnici

Umiestni kópiu aktívneho okna na strane klienta do schránky terminálového servera (poskytuje rovnakú funkčnosť ako stlačenie klávesov ALT+PRINT SCREEN na lokálnom počítači).

CTRL+ALT+ZNAMIENKO PLUS (+) na numerickej klávesnici

Umiestni kópiu celej oblasti okna klienta do schránky terminálového servera (poskytuje rovnakú funkčnosť ako stlačenie klávesu PRINT SCREEN na lokálnom počítači).

CTRL+ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Umožňuje presúvanie z ovládacích prvkov vzdialenej pracovnej plochy na ovládacie prvky hostiteľského programu (napríklad tlačidlo alebo textové pole). Užitočné v prípade, ak sú ovládacie prvky vzdialenej pracovnej plochy vložené do iného (hostiteľského) programu.

CTRL+ALT+ŠÍPKA DOĽAVA

Umožňuje presúvanie z ovládacích prvkov vzdialenej pracovnej plochy na ovládacie prvky hostiteľského programu (napríklad tlačidlo alebo textové pole). Užitočné v prípade, ak sú ovládacie prvky vzdialenej pracovnej plochy vložené do iného (hostiteľského) programu.

CTRL+ALT+BREAK a CTRL+ALT+END sú k dispozícii vo všetkých reláciách vzdialenej pracovnej plochy, dokonca aj keď je vzdialený počítač nastavený na rozpoznávanie klávesových skratiek systému Windows.