Kontrola nových e‑mailových správ

V programe Windows Mail je možné naplánovať automatickú kontrolu nových e‑mailových správ alebo skontrolovať nové e‑mailové správy manuálne. Manuálna kontrola je užitočná vtedy, ak nechcete čakať na ďalšiu plánovanú kontrolu nových správ v programe Windows Mail, alebo ak používate telefonické pripojenie na Internet a nechcete, aby sa program Windows Mail pripájal automaticky.

Zobraziť všetko

Automatická kontrola nových e‑mailových správ

  1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

  2. Kliknite na ponuku Nástroje a potom na položku Možnosti.

  3. Kliknite na kartu Všeobecné a začiarknite políčko Kontrolovať nové správy vždy po X min.

  4. Ak chcete zmeniť frekvenciu kontroly nových správ v programe Windows Mail, zadajte do poľa Kontrolovať správy vždy po X min. číslo v rozmedzí 1 až 480.

Manuálna kontrola nových e‑mailových správ

  1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

  2. Kliknite na ponuku Nástroje, ukážte na položku Odoslať a prijať a potom kliknite na položku Odoslať a prijať všetky.

    Program Windows Mail odošle všetky e‑mailové správy v priečinku Položky na odoslanie a prevezme všetky nové e‑mailové správy.

Tipy

  • Ak chcete skontrolovať nové e‑mailové správy bez odoslania správ v priečinku Položky na odoslanie, kliknite na ponuku Nástroje, ukážte na položku Odoslať a prijať a potom kliknite na položku Prijať všetky.

  • Ak chcete vypnúť automatické preberanie nových e‑mailových správ, kliknite na ponuku Nástroje, na položku Možnosti a potom na karte Všeobecné zrušte začiarknutie políčka Kontrolovať nové správy vždy po X min.