Kontrola hladiny atramentu v tlačiarni

Ak tlačiareň tlačí rozmazané, nejasné alebo neúplné kópie, možno je v nej málo atramentu. V systéme Windows neexistuje univerzálny spôsob kontroly hladiny atramentu. Spôsob kontroly závisí od typu tlačiarne. Podrobnosti o kontrole hladiny atramentu v tlačiarni nájdete v dokumentácii k tlačiarni.

Ak máte podozrenie, že v tlačiarni je málo atramentu, pred samotnou tlačou vytlačte skúšobnú stranu. Ak tlačiareň netlačí v čiernej alebo inej farbe (prípadne netlačí vôbec), zrejme sa minul atrament, je potrebné vyčistiť ju alebo sa vyskytol problém s hardvérom alebo ovládačom. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k tlačiarni alebo na webovej lokalite jej výrobcu.