Niektoré počítačové programy vyžadujú port COM (nazývaný tiež sériový port) na komunikáciu so zariadením s podporou pripojenia Bluetooth. Napríklad:

  • program, ktorý synchronizuje kontakty s mobilným telefónom,

  • program, ktorý extrahuje súradnice systému GPS (Global Positioning System) z prijímača GPS.

Keď na pripojenie svojho zariadenia s podporou pripojenia Bluetooth k počítaču použijete Sprievodcu pridaním zariadenia Bluetooth, vytvoríte prichádzajúci port COM, ktorý povolí vášmu zariadeniu pripojiť sa k programu na počítači a odchádzajúci port COM, ktorý povolí programu na počítači pripojenie k vášmu zariadeniu. Zvyčajne potrebujete jeden z týchto portom COM.

Ak neviete, ktorý port COM použiť, prečítajte si informácie dodané s programom alebo so zariadením s podporou pripojenia Bluetooth alebo sa pozrite na webovú stránku výrobcu.

Ak sa ani potom neviete rozhodnúť, ktorý port COM použiť, vyskúšajte postupne každý z portov a použite ten, ktorý úspešne umožní komunikáciu medzi programom a vašim zariadením.