Výber obrázkov a videí, ktoré sa zobrazia v programe Windows Fotogaléria

Program Windows Fotogaléria je navrhnutý tak, aby automaticky zobrazoval obrázky a videá, ktoré sú uložené v priečinku počítača Obrázky. Obsah programu Fotogaléria môžete hocikedy meniť pridaním alebo odstránením priečinkov. Je to výhodné vtedy, ak ukladáte niektoré obrázky alebo videá do iného umiestnenia, ako je priečinok Obrázky v počítači. V programe Fotogaléria môžete pridávať jednotlivé obrázky alebo videá aj bez pridania celého priečinka.

Zobraziť všetko

Pridanie priečinka do programu Fotogaléria

Ak do programu Fotogaléria pridáte priečinok, zobrazia sa v ňom všetky obrázky a videá, ktoré sa nachádzajú v pridanom priečinku. Naraz je možné pridať do programu Fotogaléria iba jeden priečinok, preto je potrebné zopakovať tieto kroky pri pridaní každého priečinka.

 1. Spustite program Windows Fotogaléria kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Fotogaléria.

 2. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Pridať priečinok do programu Galéria.

 3. Kliknite na priečinok s obrázkami a videami, ktoré chcete pridať, a kliknite na tlačidlo OK.

Upozornenie

 • Vyhnite sa pridávaniu rôznych priečinkov do programu Fotogaléria. Priečinok Lokálny disk sa napríklad nazýva koreňový priečinok, pretože predstavuje celý pevný disk. Pridanie tohto priečinka do programu Fotogaléria by ho výrazne spomalilo. Z podobných dôvodov sa vyhnite pridávaniu priečinka Windows alebo ďalších systémových umiestnení do programu Fotogaléria.

Pridanie jedného obrázka alebo videa do programu Fotogaléria

Do programu Fotogaléria môžete pridať jednotlivé obrázky alebo videá bez toho, aby boli všetky ostatné súbory automaticky uložené do toho istého priečinka.

 1. Otvorte priečinok s obrázkom alebo videom, ktoré chcete pridať do programu Fotogaléria.

 2. Spustite program Windows Fotogaléria kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Fotogaléria.

 3. Potiahnutím presuňte obrázok alebo video z priečinka do okna programu Fotogaléria.

  Obrázok alebo video sa skopíruje do priečinka Obrázky a automaticky sa pridá do programu Fotogaléria.

Poznámky

 • Do programu Fotogaléria sa môžu pridať iba obrázky alebo videá. Ak sa pokúsite pridať iný typ súboru, do priečinka Obrázky sa skopíruje, ale nezobrazí sa v programe Fotogaléria.

 • Existuje veľa typov obrázkov, no niektoré sa však programe Fotogaléria nezobrazia. Medzi také patria napríklad obrázky s príponou .gif.

Odstránenie priečinka z programu Fotogaléria

Ak odstránite priečinok z programu Fotogaléria, z počítača ho neodstránite. Ak odstránite priečinok, program Fotogaléria už nebude obrázky a videá z tohto priečinka zobrazovať, aj keď priečinok fyzicky zostane v počítači.

Priečinky pridané do programu Fotogaléria môžete odstrániť hocikedy, ale predvolené priečinky programu Fotogaléria odstrániť nemôžete. Odstránením priečinka sa zabráni jeho zobrazeniu v programe Fotogaléria. Zatiaľ čo priečinky z programu Fotogaléria môžete odstrániť, nemôžete odstrániť jednotlivé obrázky ani videá. Kedykoľvek však môžete odstrániť obrázky z programu Fotogaléria. Ak odstránite obrázok, odstráni sa z počítača, ako by ste ho odstránili z priečinka Obrázky.

Okrem toho, nemôžete odstrániť podpriečinok bez toho, aby ste priamo neodstránili jeho nadradený priečinok. V nasledujúcom príklade môžete odstrániť priečinok s názvom Rodina a spolu s ním odstránite aj všetky jeho podpriečinky. Nemôžete však odstrániť iba samotný priečinok Deti alebo Starí rodičia.

Obrázok znázorňujúci podpriečinky v programe Fotogaléria
Podpriečinok z programu Fotogaléria nemôžete odstrániť bez odstránenia jeho nadradeného priečinka.
 1. Spustite program Windows Fotogaléria kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Fotogaléria.

 2. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, ktorý chcete odstrániť, a kliknite na položku Odstrániť z galérie.

Upozornenie

 • Program Fotogaléria predstavuje ďalšiu možnosť, ako zobraziť a usporiadať obrázky a videá. Dokáže zobraziť obrázky a videá, ktoré ste uložili do priečinka Obrázky alebo do iných priečinkov v počítači. Nie je to náhrada priečinkov počítača. Nemusíte preto odstraňovať obrázky z programu Fotogaléria alebo z priečinka Obrázky, ak naozaj nechcete obrázky odstrániť z počítača. Ak tak urobíte, obrázky sa z počítača odstránia a už sa viac nezobrazia v priečinku Obrázky ani v programe Fotogaléria.