Výber textu, ktorý má program Moderátor čítať nahlas

Program Moderátor nahlas číta text zobrazený na obrazovke a popisuje pracovnú plochu a všetky otvorené okná. Dokáže nahlas čítať aj vkladaný text, rovnako ako aj hlásenia udalostí o dianí na obrazovke (napríklad zobrazenie dialógového okna).

Program Moderátor nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch, takže ak nižšie uvedené kroky nie sú funkčné, program Moderátor nie je pre váš jazyk k dispozícii.

Výber textu, ktorý bude program Moderátor čítať vždy

 1. Otvorte dialógové okno Moderátor kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, na položku Príslušenstvo, na položku Zjednodušený prístup a na položku Moderátor.

 2. V poli Nastavenia hlavného moderátora vykonajte nasledovné činnosti:

  • Ak chcete počuť, čo píšete, začiarknite políčko Odozva stlačenia klávesov.

  • Ak chcete počuť hlásenia na pozadí, napríklad upozornenia, začiarknite políčko Oznamovať systémové hlásenia.

  • Ak chcete počuť hlásenia pri posúvaní obrazovky, začiarknite políčko Oznamovať hlásenia posúvania.

Výber určených položiek, ktoré bude program Moderátor čítať

 1. Otvorte dialógové okno Moderátor kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, na položku Príslušenstvo, na položku Zjednodušený prístup a na položku Moderátor.

 2. Použitím klávesových skratiek v nasledujúcej tabuľke určite text, ktorý bude program Moderátor čítať.

  Použite túto klávesovú skratku Ak chcete
  Použite túto klávesovú skratku

  CTRL+SHIFT+ENTER

  Ak chcete

  Získať informácie o aktuálnej položke

  Použite túto klávesovú skratku

  CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK

  Ak chcete

  Čítať obsah vybratého okna

  Použite túto klávesovú skratku

  CTRL+ALT+MEDZERNÍK

  Ak chcete

  Čítať vybratý výrez okna

  Použite túto klávesovú skratku

  ALT+HOME

  Ak chcete

  Získať informácie o aktuálnej položke

  Použite túto klávesovú skratku

  ALT+END

  Ak chcete

  Získať súhrn aktuálnej položky

  Použite túto klávesovú skratku

  INSERT+SHIFT+G

  Ak chcete

  Čítať popis príslušných elementov aktuálne vybratého elementu

  Použite túto klávesovú skratku

  INSERT+CTRL+G

  Ak chcete

  Čítať popis nesúvisiacich elementov susediacich s aktuálne vybratým elementom

  Použite túto klávesovú skratku

  INSERT+CTRL+HOME

  Ak chcete

  Prejsť do navigačného režimu Virtuálna ponuka, ktorý umožňuje prístup k príkazom programu Moderátor bez potreby prepínania z aktuálne otvoreného programu.

  Použite túto klávesovú skratku

  CTRL

  Ak chcete

  Zastaviť čítanie textu programom Moderátor

  Použite túto klávesovú skratku

  INSERT+Q

  Ak chcete

  Presunúť výber textu na začiatok predchádzajúcej vzorky textu

  Použite túto klávesovú skratku

  INSERT+W

  Ak chcete

  Presunúť výber textu na začiatok nasledujúcej vzorky textu

  Použite túto klávesovú skratku

  INSERT+E

  Ak chcete

  Presunúť výber textu na začiatok aktuálnej vzorky textu

  Použite túto klávesovú skratku

  INSERT+R

  Ak chcete

  Presunúť výber textu na koniec aktuálnej vzorky textu

  Použite túto klávesovú skratku

  INSERT+F2

  Ak chcete

  Vybrať celý text s aktuálnou vzorkou textu

  Použite túto klávesovú skratku

  INSERT+F3

  Ak chcete

  Čítať aktuálny znak

  Použite túto klávesovú skratku

  INSERT+F4

  Ak chcete

  Čítať aktuálne slovo

  Použite túto klávesovú skratku

  INSERT+F5

  Ak chcete

  Čítať aktuálny riadok

  Použite túto klávesovú skratku

  INSERT+F6

  Ak chcete

  Čítať aktuálny odsek

  Použite túto klávesovú skratku

  INSERT+F7

  Ak chcete

  Čítať aktuálnu stranu

  Použite túto klávesovú skratku

  INSERT+F8

  Ak chcete

  Čítať aktuálny dokument