Technológia ClearType: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa technológie ClearType.

Zobraziť všetko

Čo je ClearType?

ClearType je technológiou zobrazovania počítačového písma, ktorá zabezpečuje jasné a hladké zobrazenie písma. Technológia ClearType zobrazuje text na obrazovke podrobnejšie, a zjednodušuje tak jeho čitateľnosť počas dlhšieho časového intervalu bez toho, aby sa prejavila námaha očí alebo psychická únava. Obzvlášť dobre funguje pri používaní zariadení LCD vrátanie monitorov s plochou obrazovkou, mobilných počítačov a menších vreckových zariadení.

Ako získať technológiu ClearType?

Technológia ClearType je v systéme Windowspredvolene zapnutá. Ak je z akéhokoľvek dôvodu vypnutá, môžete ju znova zapnúť.

Zapnutie technológie ClearType

  1. Otvorte položku Nastavenie vzhľadu tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknete postupne na položku Ovládací panel, položku Vzhľad a personalizácia, položku Personalizácia a položku Farba a vzhľad okien. Ak sa dialógové okno Nastavenie vzhľadu nezobrazí, kliknite na položku Otvoriť vlastnosti klasického vzhľadu v spodnej časti stránky.

  2. Kliknite na položku Efekty.

  3. V dialógovom okne Efekty začiarknite políčko Na vyhladenie okrajov zobrazeného písma používať túto metódu.

  4. V zozname kliknite na položku ClearType a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

  • Ak v zozname vyberiete položku Štandardný alebo ClearType, grafická karta a monitor musia podporovať nastavenie farieb s najmenej 256 farbami. Najlepšie výsledky dosiahnete s nastavením High color (24 bitov) alebo Highest color (32 bitov). Kvalitu farieb môžete zmeniť v položke Nastavenie obrazovky v ovládacom paneli.

    Otvorte dialógové okno Nastavenie obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Vzhľad a personalizácia, na položku Prispôsobenie a potom na položku Nastavenie obrazovky.

Prečo bola vytvorená technológia ClearType?

Technológia ClearType bola vytvorená s cieľom umožniť čítanie textu na obrazovke počas dlhšieho časového intervalu. Medzi čítaním veľkého množstva vytlačených strán a čítaním rovnakého množstva textu na počítačovej obrazovke je veľký rozdiel a výskumníci chceli určiť príčinu tohto javu. Preskúmali preto, aké typografické vlastnosti umožňujú ľudskému oku a mysli rozpoznávať písmená a premieňať ich na slová, vety a — nakoniec — na myšlienky.

Zistili, že dlhodobé čítanie je možné len vtedy, ak je to z veľkej časti nevedomá činnosť. Ak sú písmená príliš zúbkované alebo nesplývajú do ľahko rozpoznateľných vzorov, čitateľ sa viac zameria na jednotlivé znaky a stráca schopnosť pochopenia celkového zmyslu textu. Z tohto dôvodu môže byť čítanie textu na obrazovke únavné. Technológia ClearType vyhladzuje vzhľad písmen, a čitatelia sa tak môžu zamerať na myšlienky a nemusia sa sústrediť na obrazovku.

Ako táto technológia funguje?

Ak chcete pochopiť fungovanie technológie ClearType, musíte najskôr trochu porozumieť grafike obrazovky. Obrazovka pozostáva z pixlov. Pixle tiež vytvárajú rozdielne štýly písmen jednotlivých písiem.

Každý pixel v rámci písma má tri časti: červenú, modrú a zelenú.

Technológia ClearType zlepšuje rozlíšenie zapnutím a vypnutím jednotlivých farieb pixla. Pred objavením technológie ClearType bolo potrebné zapnúť a vypnúť celý pixel. Toto precíznejšie ovládanie červenej, modrej a zelenej časti pixla umožňuje zvýšenie jasu na monitore LCD až o 300 percent.

Ktorý typ monitora sa vyžaduje na používanie technológie ClearType: LCD alebo CRT?

Môžete použiť oba typy monitora, ale viac výhod získate pri použití monitora LCD. Technológia ClearType bola totiž vytvorená na prácu s technológiou LCD, ktorá uchováva špecifické pixle na špecifických miestach. Technológia ClearType využíva pixle, ktoré sú na pevnom mieste, zapnutím a vypnutím častí pixlov. Monitor CRT nefunguje rovnakým spôsobom s technológiou ClearType, pretože pomocou elektrónového lúča rozochvieva pixle alebo nimi pohybuje a neponecháva ich v statickej polohe.

Pri používaní technológie ClearType na monitore CRT sa však napriek tomu môže prejaviť zlepšenie v rámci jasu, pretože táto technológia vyhladzuje zúbkovaté okraje písma. Táto funkcia sa nazýva vyhladzovanie.

Je možné naladiť technológiu ClearType?

Áno. Pomocou programu na ladenie na Internete môžete ešte zlepšiť čitateľnosť položiek na obrazovke.

Prejdite na webovú lokalitu Typography spoločnosti Microsoft a potom postupujte podľa pokynov pre ladenie technológie ClearType.

Sú niektoré písma optimalizované pre technológiu ClearType?

Áno. Táto verzia systému Windows poskytuje nové písma určené na prácu s technológiou ClearType vrátane písma typu Constantia, Cambria, Corbel, Candara, Calibri a Consolas.

Tieto písma sa nachádzajú v priečinku Písma.

Otvorte dialógové okno Písma kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Vzhľad a personalizácia a potom na položku Písma.