Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa príkazového riadka.

Zobraziť všetko

Čo je príkazový riadok?

Príkazový riadok je funkcia systému Windows, ktorá umožňuje zadávanie príkazov operačného systému MS‑DOS (Microsoft Disk Operating System) a iných počítačových príkazov. Najdôležitejšie je uvedomiť si, že zadávaním príkazov môžete v počítači vykonávať úlohy bez použitia grafického rozhrania systému Windows. Príkazový riadok zvyčajne používajú len pokročilí používatelia.

Pri používaní príkazového riadka sa výrazom príkazový riadok označuje aj pravá lomená zátvorka (>, známa aj ako znak väčší než), ktorá označuje, že rozhranie príkazového riadka je pripravené prijímať príkazy. Súčasťou príkazového riadka môžu byť aj ďalšie dôležité informácie, napríklad aktuálny pracovný adresár (alebo umiestnenie), v ktorom sa príkaz vykoná. Ak napríklad otvoríte príkazový riadok, v ktorom je zobrazený text C:\> s blikajúcim kurzorom vpravo od pravej lomenej zátvorky (>), budete vedieť, že zadaný príkaz sa vykoná na celej jednotke C počítača.

Ako zobraziť príkazový riadok?

Otvorte okno príkazového riadka kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo a potom na položku Príkazový riadok.

Aké príkazy sa dajú spustiť pomocou príkazového riadka?

Z príkazového riadka môžete spustiť príkazy systému MS‑DOS a iné počítačové príkazy.

Ak chcete zobraziť zoznam bežných príkazov, do príkazového riadka zadajte slovo help a potom stlačte kláves ENTER.

Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o každom z týchto príkazov, zadajte príkaz helpnázov príkazu, kde názov príkazu ja názov príkazu, o ktorom chcete zobraziť ďalšie informácie.

Ako zmeniť okno príkazového riadka?

Vzhľad okna príkazového riadka môžete zmeniť nastavením možností príkazového riadka.

Nastavenie možností príkazového riadka

 1. Otvorte okno príkazového riadka kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo a potom na položku Príkazový riadok.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na záhlavie okna a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zmeniť nastavenie pre všetky okná príkazového riadka, kliknite na položku Predvolené.

  • Ak chcete zmeniť nastavenie aktuálneho okna príkazového riadka, kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Vyberte požadované možnosti a po skončení kliknite na tlačidlo OK.

Ako spustiť príkaz s právami správcu?

Niektoré príkazy, ktoré môžete spustiť pomocou príkazového riadka, môžu vyžadovať oprávnenia správcu. Na spustenie týchto príkazov môžete použiť príkaz Spustiť ako správca:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart.
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text príkazový riadok.

 3. V zozname výsledkov kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom kliknite na položku Spustiť ako správca. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Môžem myšou presúvať súbory alebo odkazy do okna príkazového riadka?

Táto verzia systému Windows nepodporuje presúvanie súborov alebo odkazov myšou do okna príkazového riadka. Ak však chcete rýchlo zadať cestu k súboru alebo odkazu do okna príkazového riadka, môžete použiť príkaz Kopírovať ako cestu.

Použitie príkazu Kopírovať ako cestu

 1. Otvorte okno príkazového riadka kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo a potom na položku Príkazový riadok.

 2. V samostatnom okne prejdite na odkaz alebo súbor, ktorého cestu chcete kopírovať.

 3. Podržte stlačený kláves SHIFT a pravým tlačidlom myši kliknite na odkaz alebo súbor a potom kliknite na príkaz Kopírovať ako cestu.

 4. Prepnite sa do okna príkazového riadka, pravým tlačidlom myši kliknite na miesto, kde chcete zadať cestu, a potom kliknite na príkaz Prilepiť.