Porovnanie systémov súborov NTFS a FAT

Systém súborov je základnou štruktúrou, ktorá sa v počítači používa na usporiadanie údajov na pevnom disku. Nový pevný disk je pri inštalácii potrebné rozdeliť na oblasti a naformátovať pomocou systému súborov. Až potom je možné začať ukladať údaje a programy. V systéme Windows sú na výber tri možnosti systému súborov: NTFS, FAT32 a menej používaný starší systém FAT (známy aj pod názvom FAT16).

Systém súborov NTFS

NTFS je preferovaný systém súborov v tejto verzii systému Windows. V porovnaní so starším systémom súborov FAT32 má veľa výhod, napríklad:

  • Schopnosť automatického obnovenia v prípade chýb súvisiacich s diskom, ktorú systém súborov FAT32 nemá.

  • Lepšia podpora väčších pevných diskov.

  • Lepšie zabezpečenie vďaka možnosti používať povolenia a šifrovanie na obmedzenie prístupu schválených používateľov k určitým súborom.

Systém súborov FAT32

Systémy súborov FAT32 a menej používaný FAT sa používali v starších verziách operačných systémov Windows vrátane systémov Windows 95, Windows 98 a Windows Millennium Edition. Systém súborov FAT32 nemá také zabezpečenie ako systém súborov NTFS, takže ak sa v počítači nachádza oblasť alebo zväzok systému FAT32, všetci používatelia s prístupom k počítaču môžu čítať akýkoľvek súbor v danej oblasti alebo zväzku. V systéme súborov FAT32 sú aj obmedzenia veľkosti. V tejto verzii systému Windows nie je možné vytvoriť oblasť systému FAT32 väčšiu než 32 GB a do oblasti systému FAT32 nie je možné uložiť súbor väčší než 4 GB.

Systém súborov FAT32 sa používa hlavne v počítačoch, ktoré niekedy pracujú v systéme Windows 95, Windows 98 alebo Windows Millennium Edition a inokedy v tejto verzii systému Windows. Nazýva sa to aj konfigurácia s variantným spustením. V takomto prípade je do oblasti systému FAT32 alebo FAT potrebné nainštalovať starší operačný systém. Oblasť musí byť primárnou oblasťou (t. j. takou, ktorá môže hostiť operačný systém). Každá ďalšia oblasť, ku ktorej potrebujete mať prístup pri práci so staršími verziami systému Windows, musí byť tiež naformátovaná použitím systému súborov FAT32. V starších verziách systému Windows je možný prístup k oblastiam alebo zväzkom systému NTFS prostredníctvom siete, ale nie v počítači.