Pripojenie k inému počítaču pomocou programu Webové pripojenie k vzdialenej pracovnej ploche

Program Webové pripojenie k vzdialenej pracovnej ploche môžete použiť na pripojenie k vzdialenému počítaču prostredníctvom Internetu. Na vykonanie tejto činnosti je potrebné, aby vzdialený počítač obsahoval systém Windows a nainštalovaný program Webové pripojenie k vzdialenej pracovnej ploche. Nižšie je uvedený postup pripojenia k vzdialenému počítaču pomocou webového pripojenia:

 1. Otvorte program Internet Explorer alebo iný webový prehľadávač a zadajte adresu URL použitím názvu vzdialeného počítača alebo adresu IP, za ktorou nasleduje príkaz /tsweb/. Napríklad:

  • Ak je názov počítača MyComputer, napíšte http://mycomputer/tsweb/.

  • Ak je adresa IP 192.168.1.120, napíšte http://192.168.1.120/tsweb/.

 2. Na prihlasovacej obrazovke Webové pripojenie k vzdialenej pracovnej ploche zadajte názov servera (názov vzdialeného počítača) a potom kliknite na tlačidlo Pripojiť.

  Obrázok prihlasovacej obrazovky programu Webové pripojenie vzdialenej pracovnej plochy
  Prihlasovacia obrazovka programu Webové pripojenie vzdialenej pracovnej plochy
 3. Zadajte meno používateľa a heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak sa chcete odpojiť, odhláste sa a zavrite prehľadávač.

Poznámka