Konverzia súborov pred synchronizáciou v prehrávači Windows Media Player: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa konverzie súborov pred synchronizáciou v prehrávači Windows Media Player. Ak odpoveď na svoju otázku nenájdete v tejto téme, skúste prehľadať najčastejšie otázky týkajúce sa prehrávača Windows Media Player online.

Zobraziť všetko

Musia sa súbory pred synchronizáciou vždy konvertovať?

Nie. Konverzia nastáva len v prípade, že zariadenie požaduje konverziu súborov na určitú úroveň kvality alebo do formátu, ktorý je optimalizovaný na prehrávanie v zariadení. Konverzia nemá žiadny vplyv na pôvodný súbor.

Môžem konverziu vypnúť?

V niektorých starších zariadeniach je možné konverziu vypnúť. Konverziu však nie je možné vypnúť v zariadení, ktoré podporuje protokol MTP (Multimedia Transport Protocol), pretože zariadenie MTP vždy presne informuje prehrávač, či je potrebná konverzia, aby bolo možné prehrávať súbory v zariadení. Ak máte zariadenie, pre ktoré môžete vypnúť konverziu, nezabúdajte, že takéto vypnutie môže zabrániť prehrávaniu súborov v prehrávači alebo môže spôsobiť neočakávané správanie prehrávača pri synchronizácii súborov, ktorá presahuje možnosti zariadenia. Konverziu súborov pred synchronizáciou by ste preto radšej mali povoliť. Ak chcete vypnúť konverziu pre zariadenie, ktoré podporuje možnosť vypnutia, použite nasledovný postup:

 1. Kliknite na šípku pod kartou Synchronizovať, ukážte na zariadenie a potom kliknite na položku Rozšírené možnosti.

 2. Zobrazí sa dialógové okno vlastností zariadenia. Kliknite na kartu Kvalita a zrušte začiarknutie políčka Konvertovať hudbu, obrázky, video a TV relácie do formátu, ktorý požaduje toto zariadenie (odporúča sa).

Môžem vybrať kvalitu súborov, ktoré sa konvertujú?

Áno. Zvyčajne by ste mali povoliť, aby prehrávač automaticky vybral úroveň kvality a zaistil tak, že zariadenie bude môcť súbory prehrať. Ak chcete synchronizovať súbory do zariadenia na vyššej úrovni kvality, najprv sa pozrite do dokumentácie zariadenia a overte v nej, aké úrovne kvality zariadenie podporuje. Nezabúdajte ani na to, že ak synchronizujete súbor s nižšou úrovňou kvality, než je zadaná úroveň, súbor sa bude synchronizovať na existujúcej úrovni kvality (jeho úroveň kvality sa nezvýši). Ak chcete upraviť úroveň kvality pre konvertované súbory, použite nasledovný postup:

 1. Kliknite na šípku pod kartou Synchronizovať, ukážte na zariadenie a potom kliknite na položku Rozšírené možnosti.

 2. Zobrazí sa dialógové okno vlastností zariadenia. Kliknite na kartu Kvalita a potom vyberte požadované nastavenie kvality pre hudbu a video. (Pre konverziu obrázkov nie je možné zadať nastavenie kvality.) Skutočná bitová rýchlosť súboru sa môže mierne líšiť od vybratej bitovej rýchlosti.

Môžete vybrať aj možnosť, na základe ktorej prehrávač použije na zvýšenie kvality skonvertovaných videosúborov dodatočné počítačové prostriedky:

 1. Kliknite na šípku pod kartou Synchronizovať a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti.

 2. Kliknite na tlačidlo Spresniť.

 3. V dialógovom okne Možnosti konverzie súborov začiarknite políčko Pri konvertovaní videa uprednostniť kvalitu pred rýchlosťou (zvýši sa čas konvertovania).

Existuje spôsob, ako skrátiť dobu trvania konverzie?

Áno. Ak máte zariadenie nastavené na automatickú synchronizáciu, môžete zapnúť konverziu na pozadí. Ak ju zapnete, všetky súbory, ktoré je možné synchronizovať až po skonvertovaní, sa budú konvertovať na pozadí, vďaka čomu sa skráti doba trvania synchronizácie. Konverzia na pozadí je v predvolenom nastavení zapnutá pre videosúbory. Ak chcete zapnúť konverziu na pozadí pre zvukové súbory, použite nasledovný postup:

 1. Kliknite na šípku pod kartou Synchronizovať a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti.

 2. Kliknite na tlačidlo Spresniť.

 3. V dialógovom okne Možnosti konverzie súborov začiarknite políčko Povoliť konverziu zvukových súborov na pozadí.

Po zapnutí sa konverzia na pozadí spustí za predpokladu, že sú splnené všetky nasledovné podmienky:

 • prehrávač je spustený a počítač je 10 minút nečinný (neuskutočnil sa žiadny vstup prostredníctvom myši alebo klávesnice),

 • zariadenie je odpojené od počítača (ak je zariadenie pripojené, prehrávač bude konvertovať a synchronizovať súbory),

 • počítač je napájaný z elektrickej zásuvky (a nie je napájaný batériou).

Po spustení konverzie môžete počítač opäť používať. Prehrávač musí byť počas konverzie spustený, ale okno prehrávača môžete minimalizovať na panel úloh systému Windows. Proces konverzie prebieha na úrovni priority nečinnosti, čo znamená, že konverzia využíva celú nevyužitú kapacitu procesora počítača, ale neobmedzuje možnosti používania počítača. Konverzia sa zastaví v nasledovných prípadoch:

 • ak už sú všetky súbory skonvertované,

 • ak zavriete okno prehrávača,

 • ak priečinok na uloženie konvertovaných súborov zaberie celý priestor na disku, ktorý má vyhradený,

 • ak počítač prejde na napájanie z batérie (po prechode na napájanie z elektrickej zásuvky sa konverzia obnoví).