Kopírovanie súborov do iného počítača

Prostredníctvom systému Windows môžete kopírovať súbory medzi počítačmi pripojenými k tej istej sieti. Ak počítače nie sú pripojené k tej istej sieti, nebudete môcť použiť nasledujúci postup a súbory budete musieť skopírovať prostredníctvom nejakého prenosného média, ktoré sa dá čítať v jednom i druhom počítači.

Je nevyhnutné poznať názov počítača, do ktorého chcete súbory skopírovať. Ak ho neviete, spýtajte sa naň niekoho, kto daný počítač používa, alebo si choďte názov počítača zistiť priamo v ňom. (Postup na vyhľadanie názvu počítača nájdete v prípade potreby v poznámkach na konci tejto témy Pomocníka.)

  1. V počítači, kde sa nachádzajú súbory, ktoré chcete skopírovať, Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte dve spätné lomky (\\) a za nimi názov počítača, do ktorého chcete súbory skopírovať (napríklad \\môj prenosný počítač) a stlačte kláves ENTER.

  2. Otvorte priečinok v počítači, do ktorého chcete skopírovať súbory alebo priečinky.

  3. Otvorte miesto v tomto počítači, kde sa nachádza súbor alebo priečinok, ktorý chcete skopírovať.

  4. Presuňte súbor alebo priečinok, ktorý chcete skopírovať, na miesto v druhom počítači.

Poznámky.

  • Ak máte problémy s prístupom k druhému počítaču alebo so zobrazením priečinkov v ňom, možno vám chýbajú potrebné povolenia na zdieľanie. Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenie problému s hlásením „Prístup odmietnutý“ pri otváraní súborov a priečinkov.

  • Ak chcete zistiť názov svojho počítača, urobte nasledovné:

    1. Otvorte dialógové okno Systém kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Systém.

    2. V časti Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny vyhľadajte názov svojho počítača.