Blikanie obrazovky môže spôsobiť únavu očí a bolesti hlavy. Blikanie obrazovky môžete obmedziť alebo odstrániť zvýšením frekvencie obnovovania obrazovky. Frekvencia obnovovania s hodnotou minimálne 75 Hz väčšinou spôsobuje menšie blikanie.

Pred zmenou frekvencie obnovovania musíte zmeniť aj rozlíšenie obrazovky, pretože frekvencie obnovovania nie sú kompatibilné s každým rozlíšením obrazovky. Čím vyššie rozlíšenie, tým vyššia by mala byť frekvencia obnovovania.

Ďalšie informácie o výbere najvhodnejšej frekvencie obnovovania obrazovky nájdete v téme Najlepšie nastavenia obrazu monitora.

  1. Otvorte dialógové okno Nastavenie obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Vzhľad a personalizácia, na položku Prispôsobenie a potom na položku Nastavenie obrazovky.

  2. Kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

  3. Kliknite na kartu Monitor a vyberte novú frekvenciu obnovovania. Úprava nastavenia monitora sa prejaví s malým oneskorením. Ak chcete zmeny použiť, kliknite na tlačidlo Použiť. Ak zmeny počas pätnástich sekúnd nepoužijete, frekvencia obnovovania sa vráti na pôvodné hodnoty.

Poznámka

  • Zmeny frekvencie obnovovania sa prejavia pri všetkých používateľoch prihlásených do počítača.