Ak zabudnete heslo na prístup k svojmu počítaču, disketa na vytvorenie nového hesla vám umožní vytvoriť nové heslo. Odporúčame vám, aby ste pri vytváraní hesla vytvorili aj disketu na vytvorenie nového hesla, aby ste nestratili prístup k súborom a informáciám.

Poznámka.

  • Disketu na vytvorenie nového hesla je možné vytvoriť len pre lokálne používateľské kontá. Ak je počítač pripojený do domény, nové heslo môže pre vás vytvoriť len správca siete.

Na vykonanie tohto postupu budete potrebovať vymeniteľné médium, ako je napríklad jednotka USB flash alebo disk CD.

  1. Otvorte okno Používateľské kontá tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknete na položku Ovládací panel, kliknete na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny a potom kliknete na položku Používateľské kontá.
  2. Na ľavej table kliknite na položku Vytvoriť disketu na vytvorenie nového hesla a ďalej postupujte podľa pokynov. Zabezpečte, aby disketa na vytvorenie nového hesla bola uložená na bezpečnom mieste.