Ak je tento počítač pripojený do domény, nemôžete vytvoriť pomôcku pre heslo.

Pri vytváraní hesla na prihlásenie do systému Windows môžete vytvoriť pomôcku, ktorá vám pomôže zapamätať si ho. Ak už máte vytvorené heslo, budete ho musieť zmeniť, ak chcete vytvoriť pomôcku pre heslo.

  1. Otvorte dialógové okno Používateľské kontá kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny (alebo kliknutím na položku Používateľské kontá, ak ste pripojení do sieťovej domény) a potom na položku Používateľské kontá.

  2. Kliknite na položku Zmeniť heslo.

  3. Zadajte aktuálne heslo, zadajte nové heslo, ktoré chcete použiť, a potom potvrďte nové heslo.

  4. Zadajte pomôcku pre heslo, ktorú chcete používať. Nezabudnite, že pomôcka pre heslo sa zobrazuje všetkým používateľom počítača.

  5. Kliknite na položku Zmeniť heslo.