Ak chcete získať rýchly prístup k súborom a priečinkom, môžete umiestniť odkazy na tieto súbory a priečinky na praktické miesto, ako je napríklad pracovná plocha alebo bežne používaný priečinok. Odkaz je možné od pôvodného súboru odlíšiť pomocou šípky, ktorá sa zobrazuje na ikone.

Obrázok typického súboru a jeho odkazu
Typický súbor a jeho odkaz
Zobraziť všetko

Vytvorenie odkazu

  1. Otvorte umiestnenie obsahujúce položku, na ktorú chcete vytvoriť odkaz.

  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku a potom kliknite na príkaz Vytvoriť odkaz. Nový odkaz sa zobrazí v rovnakom umiestnení ako pôvodná položka.

  3. Nový odkaz presuňte myšou do požadovaného umiestnenia.

Tip.

  • Nový odkaz môžete do požadovaného umiestnenia presunúť aj pomocou vystrihnutia a prilepenia. Ak chcete použiť tento spôsob, kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Vystrihnúť. Potom kliknite pravým tlačidlom myši na prázdne miesto v rámci umiestnenia, do ktorého chcete odkaz presunúť, a kliknite na položku Prilepiť Odkaz sa zobrazí v požadovanom umiestnení.

Odstránenie odkazu

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámka.

  • Pri odstránení odkazu sa odstráni iba odkaz. Pôvodná položka sa neodstráni.