Prispôsobenie bočného panela systému Windows

Bočný panel systému Windows môžete prispôsobiť tak, že sa bude skrývať alebo stále zobrazovať nad ostatnými oknami, môžete doň pridávať mini-aplikácie alebo ich z neho odstraňovať, odpájať z neho mini-aplikácie a umiestňovať ich na pracovnú plochu atď.

Bočný panel systému
Bočný panel systému Windows
Windows
Zobraziť všetko

Otvorenie bočného panela

 • Otvorte bočný panel systému Windows kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, na položku Príslušenstvo a na položku Bočný panel systému Windows.

Tip

 • Bočný panel systému Windows môžete otvoriť aj tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart, do poľa hľadania napíšete slovné spojenie bočný panel a stlačíte kláves ENTER.

Vyhľadanie bočného panela

 • Kliknite pravým tlačidlo myši na ikonu bočného panela Ikona na bočnom paneli systému Windows v oblasti oznámení na pravej strane panela úloh a potom kliknite na položku Otvoriť.

  Poznámka

  • Šírku bočného panela nie je možné meniť. Mini-aplikácie však môžete z bočného panela odpojiť a umiestniť ich kamkoľvek na pracovnú plochu:

   • Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu bočného panela Ikona programu na bočnom paneli systému Windows a potom kliknite na položku Skončiť.

Zatvorenie bočného panela

Zatvorením bočného panela sa nezatvoria odpojené mini-aplikácie na pracovnej ploche.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na bočný panel a potom kliknite na položku Zavrieť bočný panel.

  Ak chcete znova otvoriť bočný panel, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu bočného panela Ikona programu na bočnom paneli systému Windows v oblasti oznámení na pravej strane panela úloh a potom kliknite na položku Otvoriť.

Skončenie bočného panela

Skončením bočného panela sa zavrie bočný panel aj so všetkými mini-aplikáciami. Zároveň sa odstráni aj ikona bočného panela z oblasti oznámení.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu bočného panela Ikona programu na bočnom paneli systému Windows a potom kliknite na položku Skončiť.

Zobrazovanie bočného panela a mini-aplikácií nad ostatnými oknami

Bočný panel a všetky odpojené mini-aplikácie na pracovnej ploche môžete vždy zobrazovať nad ostatnými oknami. Ak sa otvorené okná maximalizujú, bočný panel sa automaticky zobrazí nad nimi.

 1. Otvorte položku Vlastnosti bočného panela systému Windows tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknete postupne na položku Ovládací panel, položku Vzhľad a personalizácia a položku Vlastnosti bočného panela systému Windows.

 2. Začiarknite políčko Zobrazovať bočný panel vždy nad ostatnými oknami a potom kliknite na položku Použiť,
  prípadne
  kliknite pravým tlačidlom myši na odpojenú mini-aplikáciu a potom kliknite na položku Vždy navrchu.

Pridanie mini-aplikácie

Na bočný panel môžete pridať ľubovoľnú nainštalovanú mini-aplikáciu. Ak chcete, na bočný panel môžete pridať viacero inštancií mini-aplikácie. Ak napríklad sledujete čas v dvoch časových pásmach, na bočný panel môžete pridať dve inštancie mini-aplikácie Hodiny a nastaviť čas podľa príslušného časového pásma.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bočný panel a potom kliknite na položku Pridať mini-aplikácie.

 2. Dvakrát kliknite na mini-aplikáciu, ktorú chcete pridať.

Zmena poradia zobrazenia mini-aplikácií na bočnom paneli

 • Premiestnite mini-aplikáciu na nové miesto na bočnom paneli.

Umiestnenie mini-aplikácie na pracovnú plochu

Mini-aplikácie môžete odpojiť od bočného panela a umiestniť ich na ľubovoľné miesto na pracovnej ploche.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na mini-aplikáciu, ktorú chcete odpojiť, a potom kliknite na položku Odpojiť od bočného panela.

 2. Mini-aplikáciu presuňte myšou na požadované miesto na pracovnej ploche.

Poznámky

 • Ak chcete mini-aplikáciu presunúť späť na bočný panel, kliknite pravým tlačidlo na mini-aplikáciu a potom kliknite na položku Pripojiť na bočný panel.

 • Veľkosť zobrazovaných mini-aplikácií je pevná. Mnohé mini-aplikácie sa však po odpojení z bočného panela a umiestnení na pracovnú plochu mierne zväčšia.

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na mini-aplikáciu, ktorú chcete odpojiť, a potom kliknite na položku Odpojiť od bočného panela.

  2. Mini-aplikáciu presuňte myšou na požadované miesto na pracovnej ploche.

Odstránenie mini-aplikácie z bočného panela

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na mini-aplikáciu a potom kliknite na položku Zavrieť mini-aplikáciu.

Obnovenie mini-aplikácie

Ak ste odstránili mini-aplikáciu z bočného panela a chcete ju vrátiť späť, postupujte nasledovne:

 1. Galériu mini-aplikácií otvoríte kliknutím na znamienko (+) v hornej časti bočného panela.

  Pridanie tlačidla mini-aplikácie
  Pridanie tlačidla mini-aplikácie
 2. Prejdite na mini-aplikáciu, ktorú chcete obnoviť, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Pridať.

Tip

 • Ak chcete mini-aplikáciu obnoviť alebo premiestniť, môžete ju jednoducho presunúť myšou na požadované miesto.

Vyhľadanie mini-aplikácií nainštalovaných v počítači

 1. Galériu mini-aplikácií otvoríte kliknutím na znamienko (+) v hornej časti bočného panela.

  Pridanie tlačidla mini-aplikácie
  Pridanie tlačidla mini-aplikácie
 2. Do poľa Hľadať zadajte názov mini-aplikácie, ktorú chcete vyhľadať. Počas zadávania sa zoznam mini-aplikácií postupne skracuje, až sa zobrazia len zodpovedajúce položky.

Tip

 • Vyhľadávanie môžete ďalej spresniť kliknutím na šípku napravo od poľa hľadania a výberom niektorej z položiek v zozname. Ak napríklad kliknete na položku Naposledy nainštalované mini-aplikácie, vyhľadávanie sa obmedzí na mini-aplikácie nainštalované v priebehu posledných tridsiatich dní.

Zmena možností jednotlivých mini-aplikácií

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na mini-aplikáciu, ktorej možnosti chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Možnosti.

Poznámka

 • Niektoré mini-aplikácie nemusia obsahovať možnosti.

Odinštalovanie mini-aplikácie

 1. Galériu mini-aplikácií otvoríte kliknutím na znamienko (+) v hornej časti bočného panela.

  Pridanie tlačidla mini-aplikácie
  Pridanie tlačidla mini-aplikácie
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na mini-aplikáciu a potom kliknite na položku Odinštalovať.

Poznámka

 • Ak odinštalujete mini-aplikácie dodané spolu so systémom Windows, môžete ich v galérii mini-aplikácií obnoviť podľa nasledovného postupu:

  1. Otvorte položku Vlastnosti bočného panela systému Windows tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknete postupne na položku Ovládací panel, položku Vzhľad a personalizácia a položku Vlastnosti bočného panela systému Windows.

  2. Kliknite na položku Obnoviť mini-aplikácie nainštalované so systémom Windows.

Premiestnenie bočného panela

Bočný panel je možné premiestniť na ľavú stranu obrazovky alebo ak používate viacero monitorov, aj na iný monitor.

 1. Otvorte položku Vlastnosti bočného panela systému Windows tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknete postupne na položku Ovládací panel, položku Vzhľad a personalizácia a položku Vlastnosti bočného panela systému Windows.

 2. V časti Zobraziť bočný panel na tejto strane obrazovky vyberte požadovanú stranu obrazovky.

 3. V časti Zobraziť bočný panel na monitore vyberte požadovaný monitor.

Umiestnenie bočného panela na iný monitor

Ak máte dva alebo viacero monitorov, môžete bočný panel umiestniť na ktorýkoľvek z nich.

 1. Otvorte položku Vlastnosti bočného panela systému Windows tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknete postupne na položku Ovládací panel, položku Vzhľad a personalizácia a položku Vlastnosti bočného panela systému Windows.

 2. V časti Zobraziť bočný panel na monitore vyberte požadovaný monitor.

Zobrazenie mini-aplikácií nad ostatnými oknami pomocou klávesovej skratky

 • Stlačte kláves s logom systému Windows Kláves s logom systému Windows a MEDZERNÍK.

Prepínanie medzi mini-aplikáciami pomocou klávesovej skratky

 • Stlačte kláves s logom systému Windows Kláves s logom systému Windows a kláves G, potom môžete opakovaným stláčaním klávesu G cyklicky prechádzať medzi mini-aplikáciami.