Pracovná plocha je pracovná oblasť na obrazovke počítača, ktorá napodobňuje povrch skutočného pracovného stola. Pracovná plocha obsahuje Kôš a ďalšie ikony (odkazy na programy, súbory, priečinky a rôzne typy dokumentov, napríklad listy, hlásenia alebo obrázky), ktoré môžete usporiadať na elektronickej pracovnej ploche rovnakým spôsobom, ako by ste usporiadali reálne predmety na stole.