Zabránenie spusteniu údajov: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa súčasti Zabránenie spusteniu údajov.

Zobraziť všetko

Čo je funkcia Zabránenie spusteniu údajov?

Zabránenie spusteniu údajov je funkcia zabezpečenia, ktorá pomáha chrániť počítač pred poškodením spôsobeným vírusmi alebo inými bezpečnostnými hrozbami. Pomáha chrániť počítač tým, že sleduje, či programy využívajú systémovú pamäť bezpečným spôsobom. Ak sa program pokúsi spustiť (používa sa aj výraz vykonať) kód z pamäte nesprávnym spôsobom, funkcia Zabránenie spusteniu údajov takýto program zatvorí.

Ktoré programy funkcia Zabránenie spusteniu údajov sleduje?

Funkcia Zabránenie spusteniu údajov automaticky sleduje dôležité programy a služby operačného systému Windows. Úroveň ochrany môžete zvýšiť tým, že ju nastavíte tak, aby sledovala všetky programy. Ak chcete zvýšiť úroveň ochrany prostredníctvom funkcie Zabránenie spusteniu údajov, pozrite si informácie v téme Zmena nastavenia funkcie Zabránenie spusteniu údajov.

Je bezpečné znova spustiť program, ktorý funkcia Zabránenie spusteniu údajov zatvorila?

Áno, ale len v prípade, že funkciu Zabránenie spusteniu údajov necháte pre tento program zapnutú, aby operačný systém Windows mohol aj naďalej zisťovať pokusy o spustenie kódu z chránených oblastí pamäte a zabraňovať útokom.

Ak funkcia Zabránenie spusteniu údajov neustále zatvára ten istý program, je môj počítač vystavený útoku?

Ak používate odporúčané nastavenie zabezpečenia a antivírusový softvér nezistil žiadnu hrozbu, pravdepodobne neprebieha žiaden útok na počítač. V takom prípade program nemusí pracovať správne, keď je zapnutá funkcia Zabránenie spusteniu údajov. Skôr, než zmeníte nastavenia funkcie Zabránenie spusteniu údajov, skontrolujte, či nie je k dispozícii verzia programu kompatibilná s funkciou Zabránenie spusteniu údajov alebo aktualizácia od vydavateľa softvéru.

Ako možno zabrániť funkcii Zabránenie spusteniu údajov v zatvorení programu, ktorý považujem za dôveryhodný?

Po prvé, navštívte webovú lokalitu vydavateľa softvéru a zistite, či nie je k dispozícii verzia programu kompatibilná s funkciou Zabránenie spusteniu údajov. Ak vydavateľ nezverejnil aktualizovanú verziu programu kompatibilnú s funkciou Zabránenie spusteniu údajov, môžete túto funkciu vypnúť pre program, ktorý bol zatvorený. Budete tak môcť používať tento program, ktorý však môže byť zraniteľný v prípade útoku rozšíriteľnom aj na iné programy a súbory.

Ak sa rozhodnete vypnúť funkciu Zabránenie spusteniu údajov pre daný program, odporúča sa pravidelne kontrolovať, či neexistuje aktualizovaná verzia programu a po jeho aktualizovaní znova zapnúť funkciu Zabránenie spusteniu údajov. Ak chcete vypnúť funkciu Zabránenie spusteniu údajov pre určitý program, pozrite si informácie v téme Zmena nastavenia funkcie Zabránenie spusteniu údajov.

Ako mám postupovať, ak funkcia Zabránenie spusteniu údajov zatvára program, ktorý je súčasťou operačného systému Windows, napríklad program svchost.exe alebo explorer.exe?

Programy svchost.exe a explorer.exe sú súčasti operačného systému Windows. Ak funkcia Zabránenie spusteniu údajov zatvára tieto programy alebo iné služby operačného systému Windows, príčinou môžu byť menšie programy, napríklad rozšírenia, ktoré boli vytvorené inými vydavateľmi softvéru a ktoré pracujú v rámci operačného systému Windows. Ak ste v poslednej dobe nainštalovali určitý program a zistili ste, že funkcia Zabránenie spusteniu údajov zatvára programy založené na operačnom systéme Windows, overte si, či od vydavateľa softvéru nie je k dispozícii aktualizovaná verzia programu kompatibilná s funkciou Zabránenie spusteniu údajov, alebo skúste tento program odinštalovať.

Ak nastavenia funkcie Zabránenie spusteniu údajov indikujú, že procesor počítača nepodporuje hardvérovú funkciu Zabránenie spusteniu údajov, je aj v takom prípade počítač chránený?

Áno. Zabránenie spusteniu údajov je softvérová funkcia operačného systému Windows. Niektoré počítačové procesory poskytujú aj hardvérovú podobu tejto funkcie, ktorá sa označuje rôznymi názvami. Tieto procesory využívajú hardvérovú technológiu, ktorá bráni programom v spustení kódu z chránených oblastí pamäte. Ak váš procesor nepodporuje hardvérovú funkciu Zabránenie spusteniu údajov, operačný systém Windows použije na ochranu počítača softvérovú verziu tejto funkcie.