Pri odstraňovaní súboru alebo priečinka sa súbor alebo priečinok neodstráni okamžite. Namiesto odstránenia sa súbor alebo priečinok uloží do Koša až dovtedy, kým sa Kôš nevyprázdni.

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

    Obrázok príkazu Odstrániť
    Príkaz Odstrániť

Poznámky.

  • Súbor alebo priečinok je možné odstrániť aj presunutím myšou do Koša alebo kliknutím na súbor alebo priečinok a stlačením klávesu DELETE.

  • Ak chcete súbor natrvalo odstrániť bez predchádzajúceho presunutia do Koša, kliknite na súbor, stlačte kláves SHIFT a potom stlačte kláves DELETE.