Odstránenie správ v programe Windows Mail

Odstránením nepotrebných e‑mailových správ môžete uvoľniť priestor na pevnom disku a zvýšiť výkon programu Windows Mail.

  1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

  2. V zozname správ kliknite na správu, ktorú chcete odstrániť.

    Ak chcete vybrať viacero správ, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na jednotlivé správy, ktoré chcete odstrániť.

  3. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Poznámky

  • Pri použití e‑mailového konta s protokolom POP3 sa po kliknutí na tlačidlo Odstrániť odstránené e‑maily presunú do priečinka Odstránené položky. Ak chcete z počítača trvalo zmazať odstránené položky, kliknite na priečinok Odstránené položky, potom na ponuku Úpravy a potom na položku Vyprázdniť priečinok Odstránené položky.

  • Pri použití e‑mailového konta s protokolom IMAP sa po stlačení tlačidla Odstrániť odstránené správy v skutočnosti neodstránia zo zoznamu správ . Namiesto toho sa v zozname správ zobrazia ako prečiarknuté, čo znamená, že sú označené na odstránenie. Ak chcete trvalo zmazať správy, ktoré boli označené na odstránenie z počítača, kliknite na ponuku Úpravy a potom na položku Vymazať odstránené správy. Odstránené správy po vymazaní nie je možné obnoviť. Ak chcete obnoviť správu označenú na odstránenie, kliknite na ponuku Úpravy a potom na položku Obnoviť.

  • Ak chcete, aby sa odstránené správy automaticky vymazali z e‑mailového konta s protokolom IMAP, kliknite na ponuku Nástroje a potom na položku Možnosti. Kliknite na kartu Spresnenie, potom na tlačidlo Údržba a potom na políčko Vymazať odstránené položky po skončení práce s priečinkami IMAP.