Ukážka: Základné informácie o pracovnej ploche

Obrázok filmového kotúča

Ak sa chcete naučiť niečo nové o systéme Windows Vista, táto ukážka je dobrý začiatok. Získate základné informácie o použití ponuky Štart, panela úloh, pracovnej plochy a bočného panela systému Windows. Tieto štyri oblasti vám pomôžu sprístupniť a spolupracovať s programami, súbormi a priečinkami.

Čítanie prepisu

Systém Windows Vista obsahuje štyri hlavné oblasti, ktoré vám pomôžu sprístupniť a spolupracovať s programami, súbormi a priečinkami: ponuka Štart, panel úloh, pracovná plocha a bočný panel systému Windows. Pozrime sa na každú z týchto častí.

Tlačidlo Štart predstavuje najlepšie miesto, kde začať. Kliknutím na ponuku Štart ju otvoríte, čo vám umožní prístup do programov, súborov a priečinkov. Táto oblasť zobrazuje bežne používané programy. Kliknutím na ľubovoľný program, sa program spustí. Táto oblasť poskytuje prístup k často používaným priečinkom, nastaveniam a funkciám. Môžete tu získať súbory, ktoré ste mali nedávno otvorené. Na tomto mieste môžete tiež počítač vypnúť alebo zamknúť.

Ak chcete zobraziť úplný zoznam programov, ktoré sú v počítači nainštalované, kliknite na položku Všetky programy. A ak chcete vyhľadať programy a súbory, sem zadajte hľadaný výraz.

Skúsme vyhľadať program WordPad. Je to základný program na spracovanie textu. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia nad poľom Hľadať. Kliknutím na výsledok program otvoríte. Všimnite si, ako sa program zobrazí na pracovnej ploche. Toto sa nazýva okno. Môžete mať naraz spustených niekoľko programov a každý sa zobrazí vo svojom vlastnom okne. Otvorte ďalší program.

Všimnite si, že pre každý otvorený program sa zobrazuje príslušné tlačidlo na paneli úloh. Kliknutím na tieto tlačidlá môžete prepínať medzi programami. Ak chcete program zobraziť na celú obrazovku, kliknite na toto tlačidlo, s ktorým môžete program maximalizovať. Ak chcete obnoviť normálnu veľkosť okna, znova kliknite na toto tlačidlo.

Ak chcete program skryť, zatiaľ čo pracujete na niečom inom, kliknite na toto tlačidlo, s ktorým môžete program minimalizovať. Program sa prestane zobrazovať na pracovnej ploche, pričom je však naďalej spustený. Všimnite si, že na paneli úloh sa stále zobrazuje jeho tlačidlo. Ak chcete program znova zobraziť, kliknete na jeho tlačidlo na paneli úloh.

Ak ste ukončili prácu v programe, kliknite v jeho okne na tlačidlo Zavrieť. Všimnite si, že program sa prestane zobrazovať na pracovnej ploche i na paneli úloh.

Bočný panel systému Windows je miesto, kde máte k dispozícii programy označované aj ako mini-aplikácie, vďaka ktorým máte informácie a nástroje bezprostredne na dosah. Len málo mini-aplikácií sa na bočnom panely zobrazuje predvolene. Nastavenia mini-aplikácií môžete zmeniť tak, že na ne ukážete a potom kliknete na toto tlačidlo. Teraz zmeníme vzhľad hodín.

Na bočný panel môžete pridávať nové mini-aplikácie. Kliknutím sem zobrazíte mini-aplikácie nainštalované v počítači. Potom … takto kliknite dvakrát na mini-aplikáciu, ktorú chcete pridať. Ak chcete, môžete mini-aplikáciu presunúť myšou na pracovnú plochu a používať ju tam.

Teraz ste sa už oboznámili so základmi používania ponuky Štart, pracovnej plochy, panela úloh a bočného panela.