Ukážka: Výučba používania myši

Obrázok filmového kotúča

Táto ukážka je určená pre začiatočníkov používania počítačov, ktorí ešte nikdy predtým nepoužívali myš. Dozviete sa ďalšie informácie o tom, ako pohybovať s ukazovateľom na obrazovke, ako a kedy používať tlačidlá myši a ako používať myš na vyznačenie textu v dokumente.

Čítanie prepisu

Myš možno chápať ako rozšírenie vašej ruky. Umožní vám vybrať a spolupracovať so všetkým, čo sa zobrazuje na obrazovke a jednoduchým ukazovaním a klikaním pracovať v systéme Windows.

Myš je umiestnená na pracovnom stole a je navrhnutá tak, aby ste ju mohli dlaňou pohodlne uchopiť s ukazovákom na ľavom tlačidle.

Keď myšou pohybujete rôznymi smermi, šípka na obrazovke nasleduje rovnaké pohyb. Šípka sa nazýva ukazovateľ a vždy nasleduje pohyb myši. V prípade potreby môžete myš zdvihnúť a umiestniť ju na iné miesto.

Pozrite sa teraz, ako môžete kliknúť. Ľavé tlačidlo myši sa používa na klikanie, pričom ľaváci si môžu v nastaveniach myši vymeniť funkčnosť tlačidiel.

Kliknutím na tlačidlo Štart môžete otvoriť dokument, v ktorom chcete vykonať zmeny. Keď rýchlo dvakrát kliknete—alebo vykonáte takzvané dvojité kliknutie—na rovnaké slovo, toto slovo vyznačíte. Počítač je tak oboznámený, že chcete niečo s vyznačeným textom vykonať, napríklad zmeniť písmo na tučné.

Čo v prípade, ak chcete vyznačiť viac ako len jedno slovo—napríklad tento celý odsek? Na ľavom hornom okraji odseku kliknete na ľavé tlačidlo myši a podržíte ho stlačené. So stlačeným tlačidlom potiahnete myšou nadol a doprava, až zahrniete celý odsek. Po výbere odseku tlačidlo myši uvoľníte.

Vidíte, ako je teraz odsek vyznačený rovnako ako bolo predtým vyznačené slovo? Ak ste sa naučili vyznačovať text, ste pripravený na prácu s ním.

Ak chcete odsek premiestniť na iné miesto, ukáže myšou na vyznačený odsek, kliknite a podržte ľavé tlačidlo myši a potom odsek presuňte. Keď je odsek na požadovanom mieste, tlačidlo myši môžete uvoľniť. Toto sa nazýva presúvanie myšou.

Ak má vaša myš koliesko, môžete ho použiť na navigáciu v rámci dokumentu. Ak chcete posunúť zobrazenie nadol, otočte kolieskom myši smerom k sebe. Ak chcete posunúť zobrazenie nahor, otočte kolieskom myši smerom od seba.

Teraz už ovládate základy, môžete vyskúšať kliknutie pravým tlačidlom myši. Kliknutie pravým tlačidlom myši znamená použiť na klikanie tlačidlo myši umiestnené napravo. Pravým tlačidlom myši môžete klikať na čokoľvek v systéme Windows, vrátane textu, obrázkov alebo ikon. Keď kliknete pravým tlačidlom na položku, zobrazí sa ponuka podobná tejto, ktorá bude obsahovať akcie vykonateľné s danou položkou, napríklad otvorenie, kopírovanie a odstránenie.

Nezabudnite: ukázať a kliknúť. To je všetko, čo potrebujete vedieť na ovládanie myši. Môžete si to teraz vyskúšať.