Ukážka: Zdieľanie súborov a priečinkov v systéme Windows Vista

Obrázok filmového kotúča

V tejto ukážke sa dozviete ako zdieľať súbory a priečinky tak, aby ich ostatní používatelia mohli prezerať a upravovať.

Prepis

Keď zdieľate súbory alebo priečinky, sprístupňujete ich iným ľuďom, aby ich mohli zobraziť alebo upraviť. Iní používatelia tak môžu napríklad prečítať alebo upraviť dokument uložený vo vašom priečinku Dokumenty alebo si pozrieť obrázky, ktoré ste nasnímali na poslednej dovolenke.

Operačný systém Windows Vista umožňuje používateľom zdieľať súbory a priečinky s inými používateľmi, ktorí používajú váš počítač alebo vašu sieť.

Predstavte si, že ste sa práve vrátili z dovolenky. Nasnímali ste tam veľa obrázkov, skopírovali ich do počítača a teraz sa o ne chcete podeliť s rodinou a priateľmi. Najskôr zapnite Zdieľanie súborov a Zdieľanie verejných priečinkov v položke Centrum sietí pod položkou Ovládací panel.

Najjednoduchšie môžete súbory (napríklad obrázky) zdieľať pomocou Verejného priečinka. Verejný priečinok je štandardnou súčasťou operačného systému Windows. Obsahuje priečinky určené pre dokumenty, obrázky a ďalšie typy súborov. Všetko, čo vložíte do verejného priečinka, môžu vidieť iní používatelia. Ak chcete zdieľať obrázky zo svojej dovolenky, presuňte ich z priečinka v počítači do priečinka Verejné obrázky. Obrázky si teraz môže pozrieť ktokoľvek s kontom vo vašom počítači.

Ale čo v prípade, ak chcete zdieľať obrázok alebo nejaký iný súbor len s jedným alebo dvomi ľuďmi? V tomto prípade je najlepšie, aby ste nastavili možnosti zdieľania len pre tento súbor. Ak chcete aplikovať také nastavenie, nájdite súbor, ktorý chcete zdieľať. Kliknite na súbor pravým tlačidlom myši a kliknite na položku Zdieľať. Zobrazí sa zoznam používateľov s kontom v počítači. Kliknite na používateľov, s ktorými chcete súbor zdieľať, kliknite na tlačidlo Pridať a potom kliknite na tlačidlo Zdieľať. Ak zdieľate súbor len s ľuďmi, ktorí používajú rovnaký počítač, už nemusíte urobiť nič viac.

Ak chcete súbor zdieľať s používateľmi na iných počítačoch v rámci domácej siete, je potrebné vykonať ďalšie kroky. V prvom rade musíte skontrolovať, či všetky počítače patria do rovnakej pracovnej skupiny. Pracovná skupina je skupina počítačov, ktoré sú spojené prostredníctvom siete a zdieľajú zdroje, ako napríklad tlačiarne a súbory. Po nastavení siete systém Windows automaticky vytvorí pracovnú skupinu a pridelí jej názov. Ak chcete získať viac informácií o pracovných skupinách alebo o tom ako zmeniť názov pracovnej skupiny, vyhľadajte v položke Pomoc a technická podpora položku „pracovná skupina“.

Potom sa v položke Centrum sietí uistite, že typ miesta v sieti je nastavený na možnosť Súkromná sieť, čo znamená, že váš počítač môže vidieť a získavať prístup k iným počítačom v sieti. Nastavenie môžete upraviť po kliknutí na položku Prispôsobiť.

Teraz každý vo vašej sieti, koho ste vybrali na zdieľanie, môže nájsť zdieľané súbory. To je všetko! Teraz viete ako zdieľať súbory alebo priečinky.