Ukážka: Prenos súborov a nastavení z iného počítača

Obrázok filmového kotúča

Pomocou nástroja Windows Jednoduchá migrácia môžete jednoducho prenášať súbory a nastavenia zo starého počítača do počítača so systémom Windows Vista. V tejto ukážke uvidíte, ktoré informácie je možné prenášať, ako sa pripraviť na prenos a prehľad daného procesu.

Prečítajte si prepis

Súbory a nastavenie môžete preniesť z jedného počítača so systémom Windows do druhého počítača pomocou nástroja s názvom Windows Jednoduchá migrácia. Ak chcete tento nástroj použiť, váš starý počítač musí používať operačný systém Windows 2000, Windows XP alebo Windows Vista a váš nový počítač musí používať operačný systém Windows Vista.

Ak chcete vyhľadať nástroj Windows Jednoduchá migrácia, kliknite na položku Štart a do poľa Hľadať napíšte Windows Jednoduchá migrácia.

Ešte predtým sa však pozrime na to, čo môžete preniesť. Môžete preniesť:

  • používateľské kontá, ktoré obsahujú heslá a prispôsobené nastavenia,

  • súbory a priečinky vrátane dokumentov, fotografií a hudby,

  • iné informácie, ako napríklad obľúbené internetové položky, e-mailové správy a nastavenia programov.

Počas prenosu nebudete zo svojho starého počítača nič odstraňovať.

Teraz sa pozrime na postup prípravy na prenos.

  • Najskôr sa na obidvoch počítačoch prihláste ako správca.

  • Potom nainštalujte všetky programy, ktoré budete v novom počítači potrebovať. Je to potrebné z dôvodu, že môžete prenášať nastavenia programov, ale nie programy, ktoré ich používajú.

  • Nástroj Windows Jednoduchá migrácia je potrebné nainštalovať aj do starého počítača. Ak to chcete vykonať, prejdite k novému počítaču a použite nástroj Windows Jednoduchá migrácia, ktorý vás bude sprevádzať procesom inštalácie.

Teraz sa musíte rozhodnúť, ako chcete prenášať informácie:

  • Ak sú počítače blízko seba a oba majú porty USB, môžete použiť špeciálne navrhnutý kábel USB, ktorý sa označuje ako „kábel na jednoduchú migráciu“. Tento kábel si môžete objednať online alebo od výrobcu počítačov, prípadne ho zakúpiť v obchode s elektronikou.

  • Ak sú obidva počítače pripojené k sieti a majú prístup k rovnakému priečinku, môžete použiť sieťový priečinok.

  • Môžete tiež použiť disk CD, DVD alebo iné vymeniteľné médium.

Po vykonaní potrebných príprav ste pripravení na prenos.

Ak chcete začať prenos, skontrolujte, či je nástroj Windows Jednoduchá migrácia spustený v oboch počítačoch.

V novom počítači postupujte podľa postupu na výber metódy prenosu ... takto.

Následne prejdite k starému počítaču a vyberte rovnakú metódu pre prenos informácií a potom použite postup na výber položiek, ktoré chcete preniesť.

Skontrolujte, či sú informácie, ktoré chcete preniesť, správne, vykonajte potrebné zmeny a potom spustite prenos.

Čas potrebný na dokončenie prenosu bude závisieť od spôsobu prenosu informácií a od množstva prenášaných informácií.

Pomocou nástroja Windows Jednoduchá migrácia budete mať rýchlo všetky potrebné informácie v novom počítači s operačným systémom Windows Vista.