Ukážka: Používateľské kontá

Obrázok filmového kotúča

Niekoľko používateľov môže jednoducho zdieľať jeden počítač tak, že si vytvoria samostatné používateľské kontá. Táto ukážka vám pomôže porozumieť rôznym typom používateľských kont a aký vplyv majú na prácu s počítačom. Naučíte sa tiež, ako zmeníte heslo konta alebo iné nastavenia a ako nastavíte nové kontá pre ďalších používateľov počítača.

Čítanie prepisu

So systémov Windows Vista je zdieľanie jedného počítača viacerými používateľmi jednoduché.

Každá osoba môže mať oddelené používateľské konto s prispôsobenými vlastnosťami a predvoľbami. Každý používateľ si môže vybrať napríklad jedinečné pozadie pracovnej plochy a farebnú tému.

Typ používateľského konta, ktoré máte, určuje vaše oprávnenia na danom počítači. Existujú dva hlavné typy kont. Konto správcu sa vytvára pri inštalácii systému Windows. Poskytuje vám úplný prístup k počítaču. Tu si všimnite, že správca má prístup k vlastným súborom i k súborom ostatných používateľov.

Štandardné používateľské konto umožňuje vykonávať bežné úlohy a prácu s vlastnými súbormi. Nemôžete však zobrazovať súbory iných používateľov ani meniť ich nastavenia.

Teraz sa prihlásme do konta. Keď spustíte systém Windows, zobrazí sa uvítacie okno, ktoré zobrazuje všetky kontá v počítači. Na otvorenie konta je potrebné heslo.

Po prihlásení sa zobrazí ponuka Štart zobrazujúca vaše meno a obrázok. Ak chcete nastavenia konta zmeniť, prejdite na ovládací panel, kliknite na položku Používateľské kontá a rodinná bezpečnosť a potom na položku Používateľské kontá. Tu môžete vidieť, že momentálne používame štandardné konto.

A tu môžete zmeniť svoje nastavenia konta, ako je heslo a obrázok. Teraz zmeníme obrázok.

Všimnite si, že tieto úlohy sú označené so štítom. Znamená to, že si vyžadujú oprávnenia správcu. Kliknutím napríklad na položku Správa ďalších kont sa zobrazí výzva na poskytnutie hesla pre konto správcu. Vykonajme tento krok.

Odtiaľto môžeme meniť nastavenia konta ľubovoľného používateľa a pridávať do počítača nové kontá. Vytvorme teraz nové konto. Zadajte názov pre konto a potom si vyberte typ konta. Väčšina používateľov by mala používať štandardné konto. Keď ste konto vytvorili, nezabudnite nastaviť heslo. Ochráni pred vstupom ostatných používateľov do súborov.

Keď chce iný používateľ používať počítač, musí sa prepnúť do iného konta. Ak sa chcete prepnúť do iného konta, kliknite tu v ponuku Štart a potom kliknite na položku Prepnúť používateľa. Ak sa táto voľba nezobrazuje, kliknite namiesto toho na položku Odhlásiť.

Na uvítacej obrazovke si môžete vybrať iné konto. Tu môžete vidieť konto, ktoré sme práve vytvorili.

Teraz už máte zvládnuté základy práce s používateľskými kontami.