Ukážka: Používanie programu Windows Mail

Obrázok filmového kotúča

E‑mail je rýchly a pohodlný spôsob, ako môžete komunikovať s inými osobami. V tejto ukážke sa oboznámite s prácou v programe Windows Mail. Je to e‑mailový program, ktorý je súčasťou systému Windows. Naučíte sa, ako zobraziť a triediť e‑mailové správy v priečinku Doručená pošta, vytvárať a odosielať nové správy, prikladať súbory ku správam a odstraňovať správy, ktoré už nepotrebujete.

Čítanie prepisu

Program Windows Mail je súčasťou systému Windows a ponúka všetko, čo je potrebné na posielanie, príjem a spravovanie e‑mailových správ.

Na to, aby ste mohli začať pracovať, potrebujete najprv internetové pripojenie a e‑mailovú adresu. Takmer všetci poskytovatelia internetových služieb ponúkajú oboje.

Program Windows Mail môžete otvoriť z ponuky Štart. Po prvom spustení je potrebné zadať informácie, ktoré ste získali od svojho poskytovateľa internetových služieb.

Ak ste tak už vykonali, zobrazí sa priečinok Doručená pošta. Priečinok Doručená pošta je miesto, kde sa zobrazujú všetky e‑mailové správy, ktoré ste prijali.

Predtým, ako sa pozrieme na správy v priečinku Doručená pošta, napíšme a odošlime e‑mailovú správu. Ak chcete napísať novú správu, kliknite na položku Nová správa. Každá správa, ktorú odosielate musí obsahovať e‑mailovú adresu osoby, ktorej správu odosielate. Ak chcete správu odoslať viac ako jednej osobe, každú e‑mailovú adresu takto oddelíte čiarkou. Pridajte krátky popis správy tu do riadku Predmet a tu do oblasti správy napíšte požadovaný text.

Ak chcete, môžete v e‑mailových správach zahrnúť súbory a obrázky. Ak chcete ku správe pripojiť dokument alebo obrázok, kliknite na tlačidlo v tvare spinky a vyberte súbor alebo obrázok, ktorý chcete pridať. Všimnite si, že sa tu zobrazí názov obrázka.

Ak už správa obsahuje všetko, čo chcete, môžete ju odoslať. Ak sa chcete uistiť, že správa bola odoslaná, môžete sa pozrieť sem do priečinku Odoslané položky. Ukladá sa tu kópia každej odoslanej správy pre prípad, že by ste ju neskôr potrebovali.

Program Windows Mail automaticky kontroluje a aktualizuje priečinok Doručená pošta s novými e‑mailovými správami. Príjem nových správ si môžete skontrolovať aj samy vždy, keď kliknete na toto tlačidlo. Zdá sa, že práve prišla nová správa.

Všimnite si, že riadok predmetu je rovnaký, až na písmená „RE?“ Takýmto spôsobom môžete zistiť, že je to odpoveď na inú správu. A znak spinky upozorní na súbor alebo obrázok, ktorý je ku správe pripojený. Ak chcete správu otvoriť, dvakrát na ňu kliknite. Ak chcete na správu odpovedať, kliknite sem.

Pozrime sa teraz na iné správy v priečinku Doručená pošta a na to, ako ich môžete usporiadať. Môže kliknúť na ktorýkoľvek z nadpisov stĺpcov —Od, Predmet alebo Prijaté— a usporiadať tak správy podľa kategórií.

Ak chcete správy usporiadať v abecednom poradí podľa odosielateľov, kliknite na tlačidlo Od. Ak chcete správy zobraziť usporiadané podľa dátumu prijatia, kliknite na tlačidlo Prijaté. Najnovšie správy sú v hornej časti. Ak znovu kliknete na tlačidlo Prijaté, správy budú usporiadané od najstaršej po najnovšiu. Vidíte, ako táto šípka zmenila smer?

Nakoniec, ak chcete odstrániť správy, ktoré už nepotrebujete, kliknite na správu a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť. Všetky správy, ktoré ste odstránili, sa premiestnili do priečinku Odstránené položky. V tomto priečinku sú umiestnené, až kým ich neodstránite natrvalo.

Teraz už viete, ako používať program Windows Mail na odoslanie, príjem alebo usporiadanie správ.