Ukážka: Čo je nové pri hľadaní a organizovaní súborov?

Obrázok filmového kotúča

Potrebujete rýchlejšie nájsť súbory? Táto ukážka vám predstaví nové spôsoby hľadania a organizovania súborov v systéme Windows Vista. Naučíte sa, kam ukladať súbory, ako používať pole Hľadať na získanie okamžitých výsledkov a ako uložiť hľadanie tak, aby ste neskôr mohli opäť nájsť rovnakú skupinu súborov.

Prečítajte si prepis

Systém Windows Vista obsahuje nové výkonné funkcie, ktoré vám pomôžu pri organizácii a nájdení vašich súborov rýchlejšie a jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

Všetky svoje osobné súbory môžete nájsť tu, vo svojom osobnom priečinku.

Osobný priečinok je rýchly spôsob na získanie najpoužívanejších súborov a priečinkov, ako napríklad dokumentov, obrázkov a hudby. Niektoré z priečinkov, ktoré tu nájdete, sú tiež k dispozícii priamo v ponuke Štart.

Môžete si všimnúť niekoľko rozdielov oproti starším verziám systému Windows. Napríklad názvy priečinkov už neobsahujú slovo „Moje“, takže Moje dokumenty sa teraz volajú Dokumenty. Priečinky, napríklad Obrázky a Hudba, sa navyše už nenachádzajú v priečinku Dokumenty - teraz sú na rovnakej úrovni.

Názvy sú síce odlišné, ale niektoré veci sa nikdy nezmenia. Napríklad je stále dobrý nápad, ukladať svoje súbory do priečinka Dokumenty.

V tomto priečinku strávite veľa času, môžete teda použiť ponuku Zobrazenia, aby ste zmenili spôsob zobrazenia obsahu. Napríklad, ak chcete vidieť veľa informácií o svojich súboroch, ako napríklad ich veľkosti alebo dátumy poslednej zmeny, môžete si vybrať zobrazenie Podrobnosti. Prípadne, ak chcete vidieť miniatúru skutočného obsahu vašich súborov, môžete si vybrať jedno zo zobrazení ikon.

Potrebujete otvoriť iný priečinok? Môžete použiť zdokonalený panel s adresou.

Povedzme, že potrebujete prejsť o jeden priečinok vyššie. Všetko, čo musíte urobiť, je kliknúť na daný názov priečinka v paneli s adresou.

Prípadne môžete prejsť priamo na akýkoľvek podpriečinok tak, že kliknete na šípku vedľa priečinka a vyberiete požadovaný podpriečinok.

Navigačná tabla je nová oblasť v každom priečinku, ktorá obsahuje odkazy na najčastejšie používané priečinky. Ak teda často otvárate rovnaký priečinok, presuňte ho do navigačnej tably a vždy sa k nemu môžete vrátiť jedným kliknutím.

Len jedno kliknutie vás delí od tradičného zobrazenia priečinkov, ktoré je dôverne známe používateľom programu Windows Prieskumník. Zobrazenie priečinkov môžete nechať otvorené alebo ho minimalizovať za účelom zlepšenia prehľadnosti.

Hľadáte súbor? Nové pole Hľadať v ponuke Štart vám to uľahčí. Stačí otvoriť ponuku Štart a môžete začať písať do poľa Hľadať. Výsledky hľadania sa zobrazia takmer tak rýchlo, ako viete písať.

Prípadne, ak viete, že požadovaný súbor sa nachádza niekde v konkrétnom priečinku, ako napríklad Dokumenty, môžete začať tam. Každý priečinok má svoje vlastné pole Hľadať, ktoré môžete použiť na hľadanie obsahu priečinku, vrátane podpriečinkov.

Vaše hľadanie nevyhľadáva len názvy súborov, ktoré zodpovedajú vašim podmienkam hľadania, prehľadáva aj text v dokumentoch. Ak do poľa Hľadať napíšete slovo, ktoré sa používa napríklad na strane desať v dokumente, hľadanie vám daný súbor nájde.

Ďalší spôsob vyhľadania súboru je prostredníctvom filtrovania. Predpokladajme, že hľadáte súbory napísané určitou osobou. Kliknite na záhlavie Autori a filtrujte zobrazenie, aby sa zobrazili len súbory od zadaných autorov.

Prípadne môžete vyhľadať informácie zhromaždením súborov. Súbory môžete napríklad zhromaždiť podľa autora. Každá z týchto zhromaždených skupín obsahuje všetky súbory vytvorené danou osobou. Dvakrát kliknite na zhromaždenú skupinu, aby sa zobrazili všetky tieto súbory.

Ak vytvoríte hľadanie, ktoré budete chcieť znova použiť, uložte ho, aby ste vždy ľahko našli jeho výsledky.

Ak chcete získať prístup k uloženým hľadaniam, kliknite na prepojenie Hľadania na navigačnej table. Rýchlejší prístup dosiahnete presunutím obľúbených hľadaní na navigačnú tablu.

Čo robiť v prípade, ak chcete hľadať na celom pevnom disku, prípadne hľadať súbory, ktoré sú zvyčajne nezobrazujú vo výsledkoch hľadania? Toto je pravý čas na použitie vyhľadávacieho priečinka.

Keď otvoríte vyhľadávací priečinok a zadáte text do poľa Hľadať, budete v skutočnosti súčasne prehľadávať všetky svoje osobné priečinky - Dokumenty, Obrázky, Hudba a dokonca e-maily.

Ak chcete prehľadávať celý pevný disk a nie iba osobné priečinky, kliknite na položku Rozšírené vyhľadávanie.

Tu si môžete vybrať hľadanie všade a nie iba v osobných súboroch.

Ak sa zobrazí priveľa výsledkov, v ktorých sa jednoducho nevyznáte, použite jedno z týchto tlačidiel, aby ste zobrazili len požadovaný typ súboru.

V systéme Windows Vista je hľadanie súboru také jednoduché, ako zadávanie textu do poľa Hľadať a svoje výsledky hľadania môžete organizovať a uložiť ako nikdy predtým.