Ukážka: Čo je nové na pracovnej ploche systému Windows a v ponuke Štart?

Obrázok filmového kotúča

Pozrite si túto ukážku a oboznámte sa s novými funkciami ponuky Štart a pracovnej plochy v systéme Windows Vista, vrátane rozhrania Windows Aero a bočného panela systému Windows.

Prečítajte si prepis

Pracovná plocha systému Windows Vista prináša výkonné funkcie na zefektívnenie práce - od vylepšenej ponuky Štart po bočný panel systému Windows a nový vzhľad rozhrania Windows Aero.

Tlačidlo Štart má nový vzhľad a funkcie ponuky Štart sú odlišné od predchádzajúcich verzií systému Windows.

Vylepšená ponuka Všetky programy sa teraz napríklad otvára z ponuky Štart namiesto otvárania druhej ponuky.

Všetky programy alebo priečinky možno otvoriť jedným kliknutím.

Ak chcete zatvoriť ponuku Všetky programy, kliknite sem.

Najrýchlejší spôsob na vyhľadanie programov je pomocou nového poľa Hľadať v ponuke Štart.

Začnite písať a začnú sa zobrazovať výsledky hľadania.

Výkonné funkcie hľadania v ponuke Štart nie sú určené iba na hľadanie programov. Pole Hľadať možno použiť aj na vyhľadanie takmer čohokoľvek v počítači vrátane dokumentov, e-mailových správ a iných dôležitých súborov.

Keď sa zobrazí program alebo súbor, ktorý chcete otvoriť, kliknite naň.

Už ste si pravdepodobne všimli priehľadný sklený dizajn okrajov okien. Tento prvok tvorí súčasť rozhrania Windows Aero, najmodernejšieho grafického používateľského rozhrania systému Windows Vista. Tu sú uvedené niektoré iné kľúčové funkcie rozhrania Windows Aero:

  • V ukážkach tlačidiel na paneli úloh sa zobrazujú malé obrázky okien zodpovedajúcich tlačidlám na paneli úloh. Táto ukážka sa zobrazí, keď umiestnite kurzor na tlačidlo na paneli úloh a je užitočná v prípade, keď neviete identifikovať okno len pomocou jeho názvu.

  • Program Windows Prepínanie okien zobrazí aktívne ukážky okien, keď podržíte kláves ALT a stlačíte kláves TAB. Opakovaným stláčaním klávesu TAB sa môžete presúvať medzi oknami. Po vybratí okna, ktoré chcete otvoriť, uvoľnite kláves ALT.

  • Program Windows Priestorové prepínanie okien dokonca zobrazí po podržaní stlačeného klávesu s logom systému Windows a stlačení klávesu TAB otvorené okná v trojrozmerných skupinách. Opakovaným stláčaním klávesu TAB sa môžete presúvať medzi oknami. Ak chcete vybrať okno, premiestnite ho na začiatok zásobníka a potom uvoľnite kláves s logom systému Windows.

  • Program Priestorové prepínanie okien môžete otvoriť aj kliknutím na tlačidlo Prepínanie medzi oknami na paneli úloh. Ak sa chcete presúvať medzi oknami, otáčajte kolieskom myši a potom kliknite na okno, ktoré chcete otvoriť.

Nezabudnite, že program Windows Priestorové prepínanie okien, ukážky na paneli úloh a iné funkcie rozhrania Windows Aero nemusia byť dostupné, ak váš hardvér nedokáže spustiť rozhranie Aero, prípadne ak správca systému rozhranie vypol.

Ďalšou novou funkciou je bočný panel systému Windows, ktorý môžete použiť na organizovanie a jednoduchý prístup k najpotrebnejším informáciám bez preplnenia pracovného priestoru.

Položky zobrazené na bočnom paneli, napríklad hodiny, sú prispôsobiteľné programy, ktoré sa označujú ako mini-aplikácie.

Kliknutím sem môžete na bočný panel pridať nové mini-aplikácie. Dvakrát kliknite na mini-aplikáciu, ktorú chcete pridať…takto.

Kliknutím na toto prepojenie môžete prevziať viac mini-aplikácií z webu.

Ak chcete zmeniť nastavenia väčšiny mini-aplikácií, umiestnite kurzor na mini-aplikáciu a potom kliknite na toto tlačidlo.

Môžete prispôsobiť aj spôsob správania bočného panela.

Napríklad, ak máte otvorené iné okná, tieto predvolene zakryjú bočný panel. Namiesto toho môže byť pre vás pri práci užitočné nechať bočný panel zobrazený nad otvorenými oknami.

Môžete to vykonať kliknutím pravým tlačidlom na bočný panel, otvorením položky Vlastnosti bočného panela a začiarknutím políčka, ktoré určuje, či sa bočný panel zobrazuje vždy nad ostatnými oknami.

Keď teraz maximalizujete okno, bočný panel bude stále zobrazený.

A nakoniec poďme preskúmať niektoré z nových možností, ktoré môžete vybrať v prípade, ak sa chystáte ukončiť prácu.

Otvorte ponuku Štart, ktorá vám poskytne prístup k tlačidlu Napájanie a k tlačidlu Zamknúť.

Pomocou tlačidla Zamknúť môžete uzamknúť svoj počítač. Keď je počítač uzamknutý, nemožno ho používať, až kým ho neodomknete pomocou svojho hesla.

Po ukončení práce nevypínajte počítač, radšej použite tlačidlo Napájanie. Keď kliknete na tlačidlo Napájanie, systém Windows uloží vašu prácu a následne prepne počítač do režimu spánku, aby ste mohli rýchlo pokračovať vo svojej práci.

A ak používate mobilný počítač, nemusíte sa báť - použitie tlačidla napájania vám nevybije batériu. Po niekoľkých hodinách spánku prenosný počítač automaticky uloží vašu prácu na pevný disk a následne sa úplne vypne.

Ak chcete spustiť počítač a pokračovať v práci, jednoducho stlačte tlačidlo Napájanie na počítači.

Teraz už ovládate základy, môžete začať skúmať, ako môžu nové funkcie ponuky Štart a pracovnej plochy zdokonaliť vašu prácu.