Ukážka: Práca so súbormi a priečinkami

Obrázok filmového kotúča

Pre úspešné používanie počítača by ste mali vedieť, ako nájsť a organizovať súbory a priečinky. Táto ukážka vás prevedie základmi práce sú súbormi a priečinkami. Dozviete sa, ako získať často používané priečinky, vytvoriť nové priečinky, ukladať súbory a priečinky a rýchlo vyhľadať súbory.

Čítanie prepisu

Rovnako ako vkladanie spisov do skrine, aj počítač vám umožňuje v priečinkoch ukladať súbory, ktoré vytvárate. V týchto priečinkoch môžete ukladať nielen súbory, ale aj iné priečinky.

Ponuka Štart umožňuje prístup do viacerých priečinkov, ktoré môžete použiť na usporiadanie súborov, vrátane priečinkov Dokumenty, Obrázky a Hudba. Otvorme priečinok Obrázky.

Všimnite si, ako riadok s adresou identifikuje priečinok, v ktorom sa nachádzate. Súbory, ktoré tento priečinok obsahuje, sú zobrazené ako ikony tu, v zozname súborov. Veľkosť ikon môžete zmeniť pomocou tlačidla Zobrazenia. Zväčšime ich trocha.

Keď vyberiete súbor, informácie o ňom sa zobrazia na table Podrobnosti. Keď počet súborov začne narastať, môžete vytvoriť priečinky pre rôzne projekty. Ak chcete vytvoriť nový priečinok, kliknite na tlačidlo Usporiadať kliknite na položku Nový priečinok a potom napíšte názov súboru.

Ak chcete do priečinka premiestniť súbor, presuňte ho pomocou myši. Ak chcete priečinok otvoriť, dvakrát naň kliknite. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúci priečinok, kliknite na tlačidlo Dozadu.

Ak si myslíte, že priečinok budete používať častejšie, presuňte ho do oblasti Obľúbené prepojenia. Tieto prepojenia vám umožnia rýchlo otvárať priečinky bez ohľadu na to, v ktorom priečinku sa práve nachádzate.

Teraz, keď viete, ako pracovať s priečinkami, ukážme si, ako uložiť súbor. Keď vytvoríte súbor, napríklad zostavu, môžete ho uložiť pomocou ponuky Súbor. Tento program ukladá súbory v priečinku Dokumenty, no ak chcete, môžete vybrať iné umiestnenie. Zadajte tu názov súboru a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete zobraziť súbor, ktorý ste práve uložili, otvorte priečinok Dokumenty. Tu je.

Ak máte problém nájsť súbor, pomocou tohto poľa môžete prehľadať aktuálny priečinok. Zadajte ľubovoľnú informáciu, ktorá vám v súvislosti so súborom napadne, napríklad časť jeho názvu. Všimnite si, že výsledky vyhľadávania sa zobrazujú hneď, ako začnete písať. Tieto prvé tri súbory majú názvy, ktoré obsahujú hľadaný reťazec. Tento posledný súbor sa medzi výsledkami zobrazil preto, lebo text vo vnútri súboru zodpovedá hľadanému reťazcu.

Ak neviete, v ktorom priečinku hľadať, môžete namiesto toho použiť na vyhľadávanie ponuku Štart. Do poľa Hľadať napíšte požadované informácie a potom kliknutím na výsledok sa otvorí.

Teraz poznáte základy práce so súbormi a priečinkami.