Ak máte používateľské konto, ktoré chcete urobiť nedostupným, môžete ho deaktivovať. Konto, ktoré je deaktivované, môžete neskôr opäť aktivovať. Deaktivácia konta je iná ako vymazanie konta. Ak konto vymažete, nedá sa obnoviť.

Poznámka.

 • Tieto kroky nie je možné vykonať v systéme Windows Vista Starter, systéme Windows Vista Home Basic ani systéme Windows Vista Home Premium.

 1. Otvorte konzolu Microsoft Management Console kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, zadaním príkazu mmc do poľa Vyhľadať a stlačením klávesu ENTER. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. V ľavej table konzoly Microsoft Management Console, kliknite na Lokálni používatelia a skupiny.

  Ak nevidíte lokálnych používateľov a skupiny

  Ak nevidíte lokálnych používateľov a skupiny, je to pravdepodobne spôsobené tým, že do konzoly Microsoft Management Console nebol pridaný zásuvný modul. Pri pridávaní postupujte podľa týchto krokov:

  1. V konzole Microsoft Management Console kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na položku Pridať alebo odstrániť zásuvný modul.

  2. Kliknite na tlačidlo Lokální používatelia a skupiny a potom na tlačidlo Pridať.

  3. Kliknite na tlačidlo Lokálny počítač a potom na tlačidlo Dokončiť.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

 3. Dvakrát kliknite na priečinok Používatelia.

 4. Pravým tlačidlom kliknite na konto, ktoré chcete deaktivovať, a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 5. Na karte Všeobecné začiarknite políčko Konto je deaktivované a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Ak chcete aktivovať deaktivované konto, postupujte podľa tých istých krokov, ktoré ste použili pre deaktiváciu konta, ale odčiarknite začiarkovacie políčko Konto je deaktivované.