Zoznámte sa s informačnými kanálmi

Tieto informácie sa týkajú programov Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Program Internet Explorer vyhľadá informačné kanály (známe aj pod názvom kanály RSS) na každej navštívenej webovej lokalite. Aj program Internet Explorer 8 vyhľadáva oblasti Web Slice na každej webovej stránke. Keď program Internet Explorer nájde dostupné informačné kanály, tlačidlo Informačné kanály Obrázok tlačidla Informačné kanály umiestnené na paneli s nástrojmi programu Internet Explorer zmení farbu zo sivej na oranžovú a zaznie zvukový signál. Ak program Internet Explorer nájde aj oblasti Web Slice, zmení sa zobrazenie tlačidla na tlačidlo Web Slice Obrázok tlačidla Web Slice. Keďže oblasti Web Slice sú založené na informačných kanáloch, pri zobrazení dostupných informačných kanálov sa zobrazia aj oblasti Web Slice, aj informačné kanály.

Ďalšie informácie o informačných kanáloch nájdete v téme Používanie informačných kanálov (RSS).

Ďalšie informácie o oblastiach Web Slice nájdete v téme Oblasti Web Slice: najčastejšie otázky.

Ako zobraziť dostupné informačné kanály a oblasti Web Slice

  1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

  2. Vyhľadajte webovú lokalitu s informačnými kanálmi alebo oblasťami Web Slice.

  3. Kliknite na tlačidlo Informačné kanályObrázok tlačidla Informačné kanály alebo tlačidlo Web SliceObrázok tlačidla Web Slice a vyberte informačný kanál alebo oblasť Web Slice, ktorú chcete zobraziť. (Ak je dostupných viacero informačných kanálov alebo oblastí Web Slice, zobrazí sa zoznam dostupných informačných kanálov a oblastí Web Slice, z ktorých si môžete vybrať.)

    Poznámky   

    • Po kliknutí na informačný kanál sa zobrazí stránka so zoznamom tém a článkov, ktoré môžete čítať a prihlásiť sa na ich odber.

    • Ak kliknete na oblasť Web Slice, zobrazí sa otázka, či sa chcete prihlásiť na jej odber. Po prihlásení na odber bude oblasť Web Slice pridaná do Panela s obľúbenými položkami.