Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa DNS.

Zobraziť všetko

Čo je to DNS (Domain Name System)?

Webové lokality majú „priateľské“ adresy, ktoré sa nazývajú adresami URL alebo adresami IP. Ľudia používajú URL pri hľadaní webových lokalít, ale počítače používajú na hľadanie webových lokalít adresy IP. DNS mení adresy URL na adresy IP (a naopak). Ak napríklad zadáte do panela s adresou vo webovom prehliadači http://www.microsoft.com, počítač odošle požiadavku serveru DNS. Server DNS preloží adresu URL na adresu IP, aby počítač mohol nájsť webový server spoločnosti Microsoft.

Aká je posledná časť adresy URL?

Posledná časť adresy URL sa nazýva názov domény najvyššej úrovne (TLD). TDL identifikuje rôzne typy webových lokalít. Uvádzame niektoré bežné TLD a čo symbolizujú:

Doména najvyššej úrovne Symbolizuje
Doména najvyššej úrovne

.com

Symbolizuje

komerčnú (podnikovú) lokalitu

Doména najvyššej úrovne

.net

Symbolizuje

internetovú administratívnu lokalitu

Doména najvyššej úrovne

.org

Symbolizuje

neziskovú organizáciu

Doména najvyššej úrovne

U.S.A

Symbolizuje

vládnu inštitúciu

Doména najvyššej úrovne

.edu

Symbolizuje

vzdelávaciu inštitúciu

Okrem hore uvedených TLD majú jednotlivé krajiny alebo územia vlastné TLD. Napríklad, .ca predstavuje TLD Kanady.

Čo je to dynamická aktualizácia DNS?

Niektoré počítače pri každom prihlásení na Internet dostanú odlišnú adresu IP. Poskytovateľ internetových služieb takto môže slúžiť veľkému počtu zákazníkov, ale to znamená, že „adresa“ počítača na Internete sa stále mení. Ak ste hostiteľom webovej lokality nechcete, aby sa menil názov webovej lokality, aj keď ISP zmení adresu IP. Dynamická aktualizácia DNS automaticky zachováva vzťah medzi pevným názvom webovej lokality a meniacou sa adresou IP tak, aby sa webová lokalita dala ľahko nájsť na Internete.

Ako sa vyhľadáva názov DNS a adresa IP?

Ak chcete vyhľadať názov DNS alebo adresu IP, musíte byť pripojení na Internet.

  1. Otvorte okno príkazového riadka kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo a potom na položku Príkazový riadok.

  2. Do príkazového riadka zadajte príkaz nslookup, medzera a adresa IP alebo názov domény (napríklad, nslookup microsoft.com) a potom stlačte klávesu ENTER.

Čo je to vyrovnávacia pamäť DNS?

Keď do webového prehliadača zadáte webovú adresu a stlačíte klávesu ENTER, odosielate serveru DNS dotaz. Ak je dotaz úspešný, požadovaná webová lokalita sa otvorí a ak nie, zobrazí sa chybové hlásenie. Záznam o týchto úspešných alebo neúspešných dotazoch je uložený v dočasnom ukladaciom priestore v počítači, ktorý sa nazýva vyrovnávacia pamäť DNS. DNS pred dopytovaním sa servera DNS najprv skontroluje vyrovnávaciu pamäť, a ak sa nájde záznam zhodný s dotazom, DNS použije namiesto dotazovania servera daný záznam. Takto sú dotazy rýchlejšie a znižujú prenos siete a Internetu.

Ako zobrazím obsah vyrovnávacej pamäte DNS?

  1. Otvorte okno príkazového riadka kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo a potom na položku Príkazový riadok.

  2. Do príkazového riadka zadajte príkaz ipconfig /displaydns.

Ako vymažem vyrovnávaciu pamäť DNS?

Vymazanie vyrovnávacej pamäte DNS núti DNS, aby uprednostnil dopytovanie servera DNS pred používaním informácií uložených vo vyrovnávacej pamäti. Vymazať vyrovnávaciu pamäť DNS môžete pri premiestňovaní a zmene webových lokalít, alebo pri prijímaní opakovaných chýb, keď webovú adresu poznáte a zadáte ju správne.

Poznámka.

  • Ak nie ste prihlásený ako správca, na dokončenie nasledovných krokov je potrebné použiť príkazový riadok s oprávaneniami správcu. Ďalšie informácie nájdete v časti Príkazový riadok: najčastejšie otázky

  1. Otvorte okno príkazového riadka kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo a potom na položku Príkazový riadok.

  2. Do príkazového riadka zadajte príkaz ipconfig /flushdns.